برچسب: گچ کاری و گچ بری

راهنمایی کارفرماو گچ کار
Pardissazeh Building services, پردیس سازه, نازک کاری

راهنمایی کارفرماو گچ کار

با توجه به اینکه هدف پردیس سازه در بخش راهنمایی خدمات ساختمانی، بیان نکات مورد نیاز اجرا کننده (اوستا کار یا پیمانکار) و سفارش دهنده (کارفرما یا صاحبکار ) است از این رو از گفتن موارد پایه ای خود داری می کنیم و مستقیما موارد عملی و لازم الرعایه قبل از اجرا، حین اجرا و […]

ادامه مطلب...
error: Content is protected !!
question