برچسب: پارامتر های یک ایزوگام استانارد

ایزوگام
پردیس سازه

ایزوگام

ایزوگام، ایزوله اگر اکنون در حال مطالعه این مطالب می باشید ، قطعا شما هم از نفوذ نم و ربوطت به ساختمان خود خسته شده اید. آیا می دانستید که می توانید جهت جلو گیری از نفوذ نم و رطوبت به ساختمان خود، از ایزوگام استفاده نمایید؟ ایزوگام یک نوع عایق جهت عدم ورود نم […]

ادامه مطلب...
error: Content is protected !!