فنس

فنس یا دیوار

مقایسه هزینه فنس با دیوارکشی !

فنس یا دیوارکشی باغ‌ها در اطراف یا حومه شهرها و در روستاها می توان با حصارکشی در اطراف آن این امنیت را تامین کرد. بعضی از این باغ‌ها ممکن است کاربری مسکونی هم داشته باشند که در این صورت نیاز به ایجاد حصار دور ملک بیشتر می‌شود. حصارکشی برای تأمین امنیت و زیباسازی باغ‌ها و …

مقایسه هزینه فنس با دیوارکشی ! Read More »

انتخاب نوع فنس برای حصار کشی

مواد و سبک فنس شما به محیط آب و هوایی زمینی که در آن ساخته می‌شود بستگی دارد.
اگر آب‌وهوای ناحیه مرطوب باشد انتخاب فنس‌های گالوانیزه گرم توصیه می‌شود
….

سبد خرید