راهنمای شاسی کشی/آهن کشی و زیرسازی

شاسی کشی شاسی کشی شاسی کشی چیست؟ شاسی کشی و یا آهن کشی فرآیند زیر سازی در ساخت انواع سازه ها جهت جلوگیری از تخریب آنان در هنگام وقوع زلزله است. امروزه شاسی کشی را می توان در احداث اغلب سازه های ساختمانی همچون شاسی کشی در نما و آسانسور، و یا المان های شهری …

راهنمای شاسی کشی/آهن کشی و زیرسازی Read More »