کابل کشی

کابل کشی کابل ها جهت استفاده در کابل کشی به دو دسته فشار ضعیف و فشار متوسط تقسیم می شوند . نود در صد از کابل ها که دارای جریان زیاد می باشند ، عایقی از کاغذ آغشته به روغن دارند . بدین صورت که سیم ها با نوار های کاغذی پیچیده شده اند و …

کابل کشی ادامه مطلب »