طراحی محوطه

طراحی و محوطه سازی

محوطه سازی فضا های خارجی محوطه سازی فضا های خارجی شامل به کار بردن عناصر مختلف در یک فضا است. روند طراحی درخواست طراحی و نقشه کشی در ابتدا در امر محوطه سازی فضا های خارجی ، هر کسی به فضای سبز و استفاده از المان هایی مانند آلاچیق ، نهر ، آب نما و …

طراحی و محوطه سازی Read More »