برچسب: دیر تحویل دادن بنایی

محاسبه آنلاین خسارت تاخیر پروژه های ساختمانی
امنیت و حفاظت ساختمان, پردیس سازه, مدیریت ساختمان

محاسبه آنلاین خسارت تاخیر پروژه های ساختمانی

نحوه محاسبه خسارت تاخیرات کارفرما که درصورت اثبات بایستی به پیمانکار بپردازد بیان شده است. سپس کاربر می‌تواند با وارد کردن هزینه اولیه پروژه، مدت قرارداد، هزینه تجهیز کارگاه و … خسارت تاخیر پروژه ساختمانی خود را بصورت آنلاین مشاهده کند.

ادامه مطلب...
error: Content is protected !!
question