برچسب: دستمزد کارگر و بنا

Pardissazeh Building services, پردیس سازه, کارگر و بنا و ..., هزینه و قیمت ساخت و اجرا

جدول حداقل دستمزد و حقوق و مزایای کارگر در مهر ماه سال ۹۸

دستمزد کارگر و بنا و … را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید: دستمزد کارگر و بنا و … دستمزد کارگر در شهرستان ها و سایر شهرها را می توانید با مقایسه دستمزد کارگر سرمیدان آن شهر نسبت به کارگر سرمیدان تهران بدست آورید. مثلا در حال حاضر اجرت روزمزد کارگر ۹۰ هزار و […]

ادامه مطلب...
error: Content is protected !!