ارزیابی لرزه‌ای ساختمان شما !

ارزیابی لرزه‌ای ساختمان زلزله جزء پدیده‌های طبیعی است که نمی‌توان مانع رخ دادن آن شد ممکن است در هر شهری خصوصاً نقاط زلزله خیز ، اتفاق بیافتد که تأثیر اصلی آن تخریب ساختمان‌ها است بدین معنی که چناچه سازه، مقاومت لازم در برابر لرزش زمین را نداشته باشد. به احتمال زیاد ریزش آن مضافِ ضررهای […]

ارزیابی لرزه‌ای ساختمان شما ! Read More »