خدمات ساختمانی پردیس سازه

خدمات ساختمانی پردیس سازه


بیش از ۱۰ سال همراهتان هستیم


گروه مهندسی پیمانکاری پردیس سازه از بدو تاسیس با استقرار سیستم های جدید مدیریتی و بهره گیری از فناوری های نوین, راهبردهای توسعه ای خود را برنامه ریزی نموده و گام های بلندی را در جهت گسترش فعالیت های خود برداشته است.