قوانین شهرداری در مورد بازسازی

قوانین شهرداری در مورد بازسازی بازسازی ساختمان به معنی انجام فعالیت‌هایی است که باعث مرمت، افزایش عمر مفید یا به اصطلاح جانِ دوباره بخشیدن به بخش‌های کهنه و فرسوده ساختمان می‌شود یعنی اسکلت اصلیِ ساختمان دست نخورده باقی می‌ماند و فقط ظاهر بیرونی و نمای داخلی ساختمان دستخوشِ این تغیرات قرار می‌گیرد مانندِ تعویض دیوارپوش …

قوانین شهرداری در مورد بازسازی Read More »