برچسب: آموزش دیوار کشی

By

اموزش دیوار کشی

آموزش دیوار کشی دیوار جزئی بسیار مهم از هر سازه و بنایی است که اجرای آن را در” آیین نامه…