همیار ساخت و ساز

همیار ساختمان

با خرید اشتراک همیار ساختمان

هر ماه پروژه شما جهت رفع خطاها، پیشرفت مراحل ساخت، نحوه کارِ مهندس، پیمانکار و کادر کاری، بازدید می‌شود تا در صورت وجود خطا در ساخت یا کم کاری کادر به شما هشدار داده شود در واقع این اشتراک برای شما نوعی نماینده شخصی محسوب می‌شود که هر ماه شما را از روند ساخت مطلع می‌کند.

از آنجایی که در چند سال اخیر به دلیل تورم و نوسانات بازار قیمت‌ها دائما در حال تغییر هستند همچنین هر مصالحی در چند نوع مختلف با درجه کیفی متفاوت تولید و عرضه می‌شوند وجود منبعی موثق و مطمئن برای آگاه کردن شما از تغییر نرخ‌ها و شناخت نوع مصالح بسیار ضروری است از همین رو تهیه و خرید اشتراک همیار ساختمان برای هر فردی که در عرصه ساخت فعالیت دارد اهمیت دارد.

نام‌نویسی حساب جدید

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید