نمونه کار انجام شده

برخی از نمونه کارهای ساخت ویلا

مشاهده نمونه کارهای بیشتر در اینستاگرام

برخی از نمونه کارهای واحد مسکونی

مشاهده نمونه کارهای بیشتر در اینستاگرام

Related image

پذیرش خدمات در پردیس سازه بصورت مدیریت پیمان و یا عقد قرارداد مقطوع ، قابل اجراست

«هدف ما جلب رضایت شماست»

خرسندیم که گاهی با مشاوره ای مختصر همراهتان هستیم