نمونه کارانجام شده

برخی از نمونه کارهای ساخت ویلا

برخی از نمونه کارهای واحد مسکونی

نمونه کارهای خانواده پردیس سازه

مشاهده نمونه کارهای بیشتر در کانال تلگرام

Related image
پذیرش خدمات در پردیس سازه بصورت مدیریت پیمان و یا عقد قرارداد مقطوع، قابل اجراست
«هدف ما جلب رضایت شماست»

لذا

خرسندیم که گاهی با مشاوره ای مختصر همراهتان هستیم