آموزش رابیتس بندی- پردیس سازه

هدف از رابیتس:

رابیتس به ورق های مشبک فولادی گفته میشود که از ورق های گالوانیزه ی مختلفی تولید شده است.استفاده از رابیتس بطور معمول برای ساخت سقف های کاغذ و گچ کاری و گچ بری ها ، پوشش دادن تیر آهن و آرماتور ، پوشش دادن بتن سیمانی و ترمیم و بازسازی ترک های ساختمانی و کار های ترمیمی دیگر ، دکوراسیون و غیره می باشد.

دسته بندی رابیتس:

1 .دسته بندی بر حسب ستون : یک برگ رابیتس از تعدادی ردیف مشخص شده تشکیل شده بر اساس آن نام گذاری شده اند
2.بر حسب وزن : با توجه به کلفتی ورقی که برای تولید این محصول استفاده میشود هر برگ دارای وزن مشخصی میشود که بر اساس ان نیز تقسیم و دسته بندی میشوند

تعداد نیرو برای اجرای رابیتس کاری:
در رابیتس کاری حداقل یک نفر جوشکار و کمک جوشکار و برای بسن رابیتس به بدنه فولادی نیز به دونفر (یک عدد رابیتس بند و شاگرد رابیتس بند احتیاج میباشد ) این تعداد نیرو میتواند متغییر باشند.

وسایل کار و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای رابیتس:

1 ترانس جوشکاری و وسایل مورد نیاز جوشکاری 4. تراز (بهتر است از تراز لیزری استفاده شود)
2 . چرخ سنگ + صحفه آهن بر 5. متر

 1. گاز انبر مصالح و مواد مورد نیاز برای اجرای رابیتس

نبشی 3 : این مورد در شاخه های 6 متری در بازار موجود میباشد و بر حسب مساحت برای اجرای رابیتس بندی تعداد مورد نیاز متفاوت میشود
میلگرد 6 بدون آج : این مورد در بازار در شاخه های 12 متری موجود میباشد و برای تعیین تعداد مورد نیاز باید ابتدا مساحت اجرای رابیتس کاری را بدست و سپس محاسبه نمود.
مفتول رابیتس بندی : این محصول در بازار به صورت وزنی در بازار عرضه میشود و بطور تقریبی در هر 100 متر مربع 6 کیلو گرم از این مفتول مورد نیاز است
تور رابیتس بندی : در بازار دو نوع بطور رایج یافت میشود 9 پل و 13 پل که مساحت یکسانی را پوشش میدهند ولی استحکام 13 پل بیشتر میباشد و بهتر است از این نوع استفاده شود
سیم جوش : برای اتصالات بدنه فولادی مورد نیاز است و در بازار بصورتی وزنی عرضه می شود. در هر متر مربع حدودا 2 عدد مورد نیاز است

محاسبه مصالح مورد نیاز:
برای محاسبه مصالح مورد نیاز ابتدا طول و عرض محل اجرا را محاسبه و سپس بر اساس جهت قرار گیری تیر ۀهن های سقف تعداد نبشی ها را محاسبه میکنیم . ( بهتر است نبشی ها و تیر آهن ها در یک جهت قرار نیگرند)

هر نبشی به هر تیر آهن سقف یک اتصال داده میشود و فاصله هر نبشی تا نبشی دیگر 60 سانتی متر میباشد ابتدای شروع اولین نبشی از سفق گذاشته و سپس نبشی دیگر با فاصله تعیین شده قرار میگیرد. بین نبشی ها میلگرد قرار میگیرد. فاصله بین میلگرد ها از هم 30 سانتی متر میباشد. اتصالات نبشی ها به سقف میتواند از 10 سانتیمتر تا میزان دلخواه متفاوت باشد و به وسیله میلگرد صوردت میگیرد. تقریبا در هر متر مربع 5/1 نبشی و 3 متر میلگرد ورد نیاز است.

نحوه اجرای رابیتس بندی:
ابتدا پایه های اتصال نبشی ها را به سقف به اندازه ی دلخواه برش میدهیم که از میلگرد به عنوان پایه ها استفاده میشود
سپس بعد از برش این پایه هارا به تیر های سقف با استفاده از ترانس جوشکاری متصل میکنیم ( هر نبشی که هم جهت با تیر اهن ها نباشند از هر تیر اهن یک اتصال به ان داده میشود در غیر این صورت فاصله هر پایه تا پاییه بعدی تقریبا 1-5/1 متر میباشد) بعد از اتصال پایه ها شورع به اتصال نبشی ها میکنیم . باید به تراز بودن نبشی ها توجه داشت و اندازه پایه ها دقیق باشند در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهید شد. بعد از اتصال اولین نبشی و دقت در تراز بودن ان نوبت به نبشی بعدی میشود که باید در فاصله 60 سانتی متری از ان قرار گیرد.
این کارا ادامه میدهیم تا به اخرین نبشی برسیم . اخرین نبشی باید با دیوار فاصله نداشته باشد و اگه اینطور نشد باید از یک نبشی دیگر در انتها استفاده شود.
بین نبشی ها باید میلگرد ها با فاصله 30 سانتی متری از هم قرار گیرند .
در انتها و کامل کردن بدنه فولادی نوبت به پوشش با توری رابیتس میرسد.هر توری رابیتس حدود 1/6 متر مربع را پوشش میدهد. و به وسیله مفتول های مخصوص خود به سازه فولادی متصل میشود. تعداد گره های مفتول برای اتصال یک برگ رابیتس به سازه متغییر میباشد.
بعد از اتمام این مراحل ساز
ه اماده برای پوشش با گچ میباشد.

الزامات نصب آسانسور

دانلود استاندارد ملی آسانسور


الزامات نصب آسانسور – استاندارد آسانسور برقی و کششی

الزامات نصب آسانسور – استاندارد آسانسور هیدرولیک

این استانداردها تمامی بخش های یک آسانسور را بدقت پوشش داده و نحوه نصب قانونی و درست قطعات آسانسور را مشخص می نماید. بطور مثال در استاندارد نصب آسانسور کششی سرفصل کلی استاندارد سازی بخش های آسانسور بشرح زیر است:

 • الزامات سیستم محركه آسانسور ( موترو و کابل کششی و غیره)
 • الزامات چاه آسانسور
 • الزامات کابین آسانسور
 • الزامات مربوط به گاورنر آسانسور
 • الزامات ترمز ایمنی آسانسور
 • الزامات مربوط به دال بتونی و بتون ریزی چاه آسانسور
 • الزامات موتورخانه آسانسور
 • الزامات نصب ریل های راهنمای آسانسور
 • الزامات فاصله بین كابین و وزنه تعادل آسانسور
 • الزامات نحوه ساخت و نصب قاب ونه تعادل آسانسور
 • الزامات کف چاه آسانسور و ضربه گیرها و دیگر لوازم چاهک آسانسور
 • الزامات لوازم و تجهیزات و حفاظت های الكتریكی
 • الزامات درب طبقات آسانسور
 • دستورالعمل های كاركرد آسانسور و آزمون های مربوطه

در الزامات نصب آسانسور هیدرولیک نیز سرفصل های متعددی برای کلیه بخش های آسانسور هیدرولیک مطرح شده است که به تعدادی از موارد کلی استاندارد سازی بخش های آسانسور هیدرولیک اشاره می نماییم:

 • الزامات ترمز ایمنی آسانسور هیدرولیک مانند ترمز تدریجی یا ترمز گیره ای یا ترمز لحظه ای
 • الزامات نصب جک هیدرولیک آسانسور
 • الزامات بار گسیختگی طناب فولادی
 • الزامات نصب کابین آسانسور هیدرولیک
 • الزامات نصب چاهک و بتن ریزی چاهک
 • الزامات سیستم محرکه آسانسور هیدرولیک
 • الزامات نصب گاورنر آسانسور هیدرولیک
 • الزامات شیر جهت پایین و شیر محدود کننده و شیر یک طرفه
 • الزامات وزنه تعادل آسانسور هیدرولیک
 • الزامات نصب قاب و یوک و دیگر قطعات وابسته
 • الزامات ضربه گیرهای چاهک آسانسور هیدرولیک


استانداردهای آسانسور کششی:

الزامات چاه آسانسور:

5 – 2: پوشش‌ چاه‌:

5 – 2 – 1 : هر چاه‌ باید دارای‌ دیواره‌های‌ بدون‌ روزنه‌ و كف‌ و سقف‌ ، همانگونه‌ كه‌ در بند  5 – 3  تعریف‌ شده‌ است‌ ،  باشد. دتنها جاههای‌ باز مجاز ،عبارتند از :

 • محل‌ نصب‌ درهای‌ طبقات‌
 • محل‌ نصب‌ درهای‌ بازرسی‌ و اضطراری‌ چاه‌ و دریچه‌ های‌ بازدید
 • دریچه‌ های‌ خروج‌ گاز  و دود در هنگام‌ آتش‌ سوزی‌
 • دریچه‌ های‌ تهویه‌
 • سوراخهای‌ باز دائمی‌ بین‌ چاه‌ و موتور خانه‌ یا اطاقهای‌ فلكه‌
 • حداقل‌ ارتفاع‌ دیوارهای‌ قابل‌ دسترس‌ افراد بجز سطوح‌ ورودی‌  2.5 متر باشد
 • برای‌ دیواره‌های‌ سطوح‌ ورودی‌ چاه‌ در ارتفاع‌ بالاتر از 2.5 متری‌ تراز طبقه‌ ،میتوان‌ بجای‌ دیوار كامل‌ از دیوارهای‌ مشبك‌ كه‌ ابعاد
 • سوراخهای‌ آن‌ نباید (بطور افقی‌ یا عمودی‌ ) از 75 میلیمتر بیشتر باشد، استفاده‌ نمود
 • درهای‌ بازرسی‌ و درهای‌ اضطراری‌ و دریچه‌ های‌ بازدید
 • درهای‌ بازرسی‌ باید دارای‌ حداقل‌ ارتفاع‌ 1.4 متر و حداقل‌ پهنای‌ 0.6 متر باشند

سازه چاه‌ آسانسور، حداقل‌ باید بتواند تحمل‌ نیروهایی‌ كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ واردمی شوند را داشته‌ باشد . نظیر نیروی‌ وارده‌ از سیستم‌ محركه‌ ، نیرویی‌ كه‌ توسط‌ ریلهای‌ راهنما در هنگام‌ عمل‌ سیستم‌ ترمز ایمنی‌ بدان‌ وارد می‌ گردد،نیرویی‌ كه‌ بدلیل‌ توزیع‌ غیریكنواخت‌ بار در كف‌ كابین‌ آسانسور بوجود می‌ آید ، نیرویی‌ كه‌ در اثر عملكرد ضربه‌ گیرها و همچنین‌ عملكرد فلكه ضدپیچش‌  و انحراف‌  طناب‌  و یا زنجیر جبرانی‌ ‌ واقع‌ در ته‌ چاهك‌ تولید میشوند. برای‌ ارزیابی‌ نیروها در حین‌ عمل‌ ترمز ایمنی‌ یا ضربه‌ گیر، به‌ یادآوری‌ بند 5 رجوع‌ شود .
دیواره‌ ها ،كف‌ و سقف‌ چاه‌ باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشند :
1- از مواد نسوز و با دوامی‌ ساخته‌ شوند كه‌ عامل‌ ایجاد گرد و غبار نباشند.
2- دارای‌ پایداری‌ مكانیكی‌ كافی‌ باشند .

در آسانسورهای‌ با كابین‌ بدون‌ درب‌، دیوار سمت‌ ورودیهای‌ كابین‌ باید دارای‌ مقاومت‌ مكانیكی‌ كافی‌ باشند بطوریكه‌ وقتی‌ نیرویی‌ معادل‌  300 نیوتون‌ در  5 سانتیمترمربع‌ بطور قائم‌ در هر نقطه‌ اعمال‌ شود :
1- بدون‌ ایجاد تغییر شكلی‌ دائمی‌ مقاومت‌ كنند.
2- تغییر شكل‌ ارتجاعی‌ بیش‌ از 10 میلی متر بوجود نیاید


استاندارد چاهك‌ آسانسور

5 – 7 – 3 – 1 : چاهك‌ پایین‌ ترین‌ قسمت‌ چاه‌ است‌ كه‌ كف‌ آن‌ باید صاف‌ و تقریبأ تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطی‌ كه‌ ضربه‌گیرهاو  پایه ‌ریلها و وسایل‌ مكش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند.

 5 – 7 – 3 – 2 : اگر دری‌ بجز درب‌ طبقات‌ ، برای‌ دسترسی‌ به‌ چاهك‌ موجود باشد ، باید با بند 5-5-2 مطابقت‌ نماید. چنانچه‌ عمق‌ چاهك‌ از 2.5 متر تجاوز نماید ، بشرط‌ آنكه‌ طرح‌ ساختمان‌ امكان‌ آنرا بدهد ،وجود چنین‌ دری‌ نیز باید پیش‌بینی‌ گردد. اگر هیچ‌ نوع‌ دسترسی‌ به‌ چاهك‌ موجود نباشد باید در درون‌ چاه ‌وسیله‌ ای‌ دائمی‌ ( نردبان‌ یا پله‌ ) تعبیه‌  گردد تا از پایین‌ترین‌ طبقه‌ در دسترس‌ ،رفتن‌ به‌ كف‌ چاهك‌ با ایمنی‌ مقدور باشد . این‌ وسیله‌ نباید در مسیر حركت‌ تجهیزات‌ آسانسور قرار گیرد .

استاندارد موتورخانه‌ آسانسور و محل‌  قرار گرفتن‌ فلكه‌ ها
 6 – 1 – 1 : سیستم‌ محركه‌ ، تجهیزات‌ همراه‌ آن‌ و قرقره‌ها ، فقط‌ باید توسط‌ افراد آموزش‌ دیده‌ و مجاز قابل‌ دسترس‌ باشد ( تعمیركار – بازرس‌ – امدادگر )

 6 – 1 – 2 : سیستم‌ محركه‌ و تجهیزات‌ مربوطه‌ باید در اتاق‌ ویژه‌ای‌ با دیوارهای‌ محكم‌ و دارای‌ سقف‌ و درب‌  و/یا دریچه‌ قرار گیرد.

 6 – 1 – 2 – 1 – 1 : ممكن‌ است‌ فلكه‌ های‌ هرزگرد در فضای‌ بالای‌ چاه‌ (در زیر سقف‌ ) نصب‌ شوند ، به‌ شرط‌ آنكه‌ در راستای‌ قطعات‌ روی‌ سقف‌ كابین‌ قرار نگیرند ،بطوریكه‌ در ایمنی‌ كامل‌ انجام‌ آزمایشها ،تعمیرات‌ ونگهداری‌ در سقف‌ كابین‌ و یا از بیرون‌ چاه‌ امكان‌پذیر باشد .با این‌ وجود نصب‌ یك‌ فلكه‌ هرزگرد (با تك‌ پیچش‌ یا دو پیچش‌ ) در راستای‌ سقف‌ كابین‌ بمنظور برگرداندن‌ طناب‌ فولادی‌ وزنه‌ تعادل‌ ، مجاز میباشد .

 6 – 1 – 2 – 1 – 2 : نصب‌ فلكه‌ رانش‌ در چاه‌ مجاز میباشد ،بشرطی‌ كه‌ :

 • آزمایش‌ هاو امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ بتوانند از موتورخانه‌ انجام‌ شوند
 • مجاری‌ مابین‌ موتورخانه‌ و چاه‌ تا حدامكان‌ كوچك‌ باشند

6 – 1 – 2 – 1 – 3 : نصب‌ كنترل‌ كننده‌مكانیكی‌ سرعت‌ بالادر چاه‌ ،در صورتی‌ كه‌ آزمایشها و امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌  از بیرون‌ چاه‌ انجام‌ شوند، مجاز میباشد.

استاندارد درها و دریچه‌ های موتورخانه آسانسور

6 – 3 – 3 – 1 : درهای‌ ورودی‌ باید حداقل‌  0.6 متر عرض‌ و  1.8 متر ارتفاع‌ داشته‌ باشند (ملی‌.پ‌)، و به‌ طرف‌ داخل‌ باز نشوند .

6 – 3 – 3 – 2 : دریچه‌ ورودی‌ برای‌ عبور افراد مسئول‌ باید دارای‌ بازشو مفیدی‌ به‌ به‌ ابعاد حداقل‌ m 0.80 ×  m 0.8 بوده‌ و مجهز به‌ مكانیزم‌ متعادل‌ كننده‌ باشند (برای‌ سهولت‌ در باز كردن‌ دریچه‌ دارای‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز باشند ). در تمام‌ دریچه‌های‌ دسترسی‌ باید در هر قسمت‌ از سطح‌ در ، در مقابل‌ نیروی‌ عمودی‌  N 2000 بدون‌ ایجاد تغییر شكل‌ دائمی‌، مقاوم‌ باشد. دریچه‌ها نباید به‌ سمت‌ پایین‌ باز شوند مگر آنكه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شدنی‌ متصل‌ باشند .در صورت‌ استفاده‌ از لولا، باید از نوعی‌ باشد كه‌ نتواند از هم‌ جدا شوند . بایدپیش‌ بینی‌ های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌  از سقوط‌ اشخاص‌ و یا اشیاء(مانند نرده‌ گذاری‌ ) برای‌ زمانی‌ كه‌ دریچه‌ باز است‌ ، صورت‌ گیرد .

6 – 3 – 3 – 3 : درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند كه‌ دارای‌ یك‌ كلید بوده‌ و بدون‌ كلید از درون‌ موتورخانه‌ باز شوند. قفل‌ دریچه‌ هایی‌ كه‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ وسائل‌ هستند ، ممكن‌ است‌ از داخل‌ قفل‌ شوند.

 6 – 3 – 4 : ابعاد سوراخها در سایرمحلهای‌ باز سقف‌ و كف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممكن‌ كاهش‌ یابد. بمنظور ازبین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییكه‌ برای‌ عبور كابلها میباشند، بكاربردن‌ لبه‌هایی‌ كه‌ حداقل‌ برآمدگی‌ (بلندی‌شان‌) از كف‌ تمام‌ شده‌ سقف‌ 50 میلیمتر باشد الزامی‌ است‌ .

استاندارد ورودی‌ كابین‌ آسانسور

8 – 5 – 1     ورودی‌ های‌ كابین‌ باید مجهز به‌ درب‌ باشد .
8 – 5 – 2: اگرچه‌ وجود درب‌ در تمام‌ موارد توصیه‌ میشود، ولی‌ نصب‌ نكردن‌ درب‌ در مورد آسانسورهای‌ حمل‌ كالا كه‌ كه‌ كابین‌ آنها دارای‌  

یك‌ یا دو ورودی‌ روبروی‌ هم‌ هستندمجاز میباشد . به‌ شرط‌ آنكه‌ علاوه‌ بر مقررات‌ 8-2-1 شرایط‌ زیر بطور همزمان‌ برقرارباشد :

 • آسانسور فقط‌ توسط‌ اشخاص‌ مجاز و آموزش‌ دیده‌ استفاده‌ شود
 • سرعت‌ اسمی‌ از  m/s 0.63 تجاوز نكند
 • عمق‌ كابین‌ تا آستانه‌ بدون‌ درب‌  بیش‌ از  m 1.5 باشد
 • تعداد مسافران‌ طبق‌ بند 8-2-4 محاسبه‌ می‌ شود .علاوه‌ بر آن‌ در كابینهای‌ بدون‌ درب‌ می‌ بایست‌ در قسمت‌ ورودی‌ سطحی‌ به‌ عمق‌  0.1 متر و عرضی‌ برابر عرض‌ ورودی‌ كابین‌ به‌ سطح‌ مفید كابین‌ اضافه‌ شود
 • شستی‌ ها و یا كلیدهای‌ كنترل‌ كابین‌ برای‌ توقف‌ و زنگ‌ خطر حداقل‌ در فاصله‌ 0.4 متری‌ از ورودی‌ كابین‌ قرار گیرند

استاندارد وزنه‌ تعادل‌ آسانسور
 8 – 18 – 1: چنانچه‌ وزنه‌ تعادل‌ از وزنه‌های‌  پر كننده‌ مجزا تشكیل‌ شده‌ باشد ، باید برای‌ جلوگیری‌ از جابجایی‌ آنها تمهیدات‌ مناسبی‌ وجود داشته‌ باشد .برای‌ این‌ منظور موارد زیر در نظر  گرفته‌ میشود.

 • یا باید یك‌ چهارچوب‌ یاشبكه‌ از وزنه‌ ها حفاظت‌ كند
 • در صورتیكه‌ فلزی‌ باشند و سرعت‌ اسمی‌ آسانسور از  1 m/s  تجاوز ننماید بانصب‌ دست‌ كم‌ دو میله‌     مهار كننده‌ ، وزنه‌ ها را باید حفظ‌ و ایمن‌ نمود

8 – 18 – 2 : در صورتیكه‌ قرقره‌ هایی‌  به‌ وزنه‌ تعادل‌ نصب‌ شده‌ باشند باید به‌ وسایلی‌ مجهز باشند تا از بروز موارد زیر جلوگیری‌ شود .

 • خارج‌ شدن‌ طنابهای‌ آویز از شیارهای‌ فلكه‌ بدلیل‌ شل‌ شدن‌
 • ورود اشیاء بین‌ طناب‌ و شیارهای‌ فلكه‌ این‌ وسایل‌ باید بگونه‌ ای‌ ساخته‌ شوند تا مانعی‌ برای‌ بازرسی‌  ویا تعمیر فلكه‌ ها بوجود نیاید . در صورت‌ استفاده‌ از زنجیر نیز مراتب‌ فوق‌ باید رعایت‌ گردد.


8 – 18 – 3    : در صورت‌ استفاده‌ از سیستم‌ وینچ‌ نباید وزنه‌ تعادل‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ باشد .

استاندارد انواع‌ ترمز ایمنی‌ یا پاراشوت‌ آسانسور

9 – 8 – 2 – 1 : در صورتیكه‌ سرعت‌ اسمی‌ آسانسور  بیش از   m/s  1 باشد، ترمز ایمنی‌ كابین‌ باید از نوع‌ تدریجی‌ باشد. ترمز ایمنی‌ می تواند:

 • در صورتیكه‌ سرعت‌ اسمی‌ كابین‌ m/s 1 یا كمتر باشد، از نوع‌ ترمز ایمنی‌ (پاراشوت‌ ) آنی‌ با اثر ضربه‌گیر باشد
 • در صورتیكه‌ سرعت‌ اسمی‌ كابین‌ از  m/s 0.63  یا كمتر باشد، از نوع‌ ترمز ایمنی‌ (پاراشوت‌ ) آنی‌ باشد

9 – 8 – 2 – 2 : چنانچه‌  كابین‌ دارای‌ چندین‌ ترمز ایمنی‌ باشد كلیه‌ آنها باید از نوع‌ تدریجی‌ باشند.

9 – 8 – 2 – 3 : در صورتیكه‌ سرعت‌ نامی‌   m/s 1  یا كمتر باشد ترمز ایمنی‌ وزنه‌ تعادل‌ باید از نوع‌ تدریجی‌ باشد، در غیر اینصورت‌ ترمز ایمنی‌ وزنه‌ تعادل‌ (پاراشوت‌) می‌تواند از نوع‌ آنی‌ باشد.

استاندارد طناب‌ گاورنر

9 – 9 – 6 – 1 : گاورنر باید توسط‌ طناب‌ فولادی‌  كه‌ قابلیت‌ انعطاف‌ زیادی‌ دارد ، حركت‌ داده‌ شود.

9 – 9 – 6 – 2 : مقدار باری‌ كه‌ باعث‌ پارگی‌ طناب‌ فولادی‌ خواهد شد، باید با ضریب‌ ایمنی‌ حداقل‌ 8 برابر نیروی‌ كششی‌ ایجاد شده‌ هنگام‌ عملكرد گاورنر محاسبه‌ گردد.

9 – 9 – 6 – 3 : حداقل‌ قطر طناب‌ فولادی‌ گاورنر باید  mm 6 باشد.

9 – 9 – 6 – 4 : نسبت‌ بین‌ قطر واقعی‌ فلكه‌ گاورنر به‌ قطر اسمی‌ طناب‌ فولادی‌ آن‌ باید حداقل‌ 30 باشد.

9 – 9 – 6 – 5 : طناب‌ باید بوسیله‌ فلكه‌ ته‌ چاه‌ كشیده‌ شود، حركت‌ این‌ فلكه‌ (یا وزنـه‌ كشنده‌ طناب فولادی )‌ باید هدایت‌ شده‌ باشد.

9 – 9 – 6 – 6 : در خلال‌ درگیری‌ ترمز ایمنی‌ ، طناب‌ گاورنر و متعلقات‌ آن‌ باید بدون‌ نقص‌ در محل‌ خود قرار داشته‌ باشد حتی‌ در صورتیكه‌ ترمز ایمنی‌ (پاراشوت‌ ) برای‌ عملكرد خود فاصله‌ای‌ بیش‌ از مقدار معمول‌ را طی‌ كند.

9 – 9 – 6 – 7 : طناب‌ فولادی‌ باید به‌ آسانی‌ از ترمز ایمنی‌ قابل‌ جداشدن‌ باشد.

استاندارد عملكرد بازرسی‌ (رویزیون‌) آسانسور
 جهت‌ تسهیل‌ بازرسی‌ و سرویس‌ باید جعبه‌ كنترلی‌ روی‌ سقف‌ كابین‌ پیش‌ بینی‌ گرددكه‌ بسهولت‌ در دسترس‌ باشد. این‌ وسیله‌ باید توسط‌ یك‌ كلید (سوئیچ‌ رویزیون‌) فعال‌ شود. این‌ كلید باید مطابق‌ مقررات‌ بند 14-1-2 در مورد وسایل‌ ایمنی‌ برقی‌ بوده‌ و از نوع‌ دو وضعیتی‌ با حفاظت‌ در مقابل‌ عملكرد ناخواسته‌، باشد.
شرایط‌ زیر باید بطور همزمان‌ تأمین‌ شود. در حین‌ فعال‌ بودن‌ این‌ كلید ‌ موارد زیر باید غیر فعال‌ شوند:كنترلهای‌ عادی‌، شامل‌ عملكرد هر یك‌ از دربهای‌ خودكار

عملكرد برقی‌ اضطراری‌ (14-2-1-4) (عملكرد بازرسی روی تابلو)

عملكرد تخلیه‌ و بارگیری‌ (14-2-1-5)                     

بازگشت‌ به‌ كار عادی‌ آسانسور تنها باید بوسیله‌ عملكرد دیگر كلید ‌بازرسی‌ (سوئیچ  رویزیون ) انجام‌ گردد.
چنانچه‌ وسایل‌ قطع‌ كننده‌ای‌ كه‌ برای‌ خنثی‌ نمودن‌ بكار رفته‌اند دارای‌ كنتاكتهای‌ ایمنی‌ پیوسته  با مكانیسم‌ سویچ‌ بازرسی‌ نباشند، جهت‌ جلوگیری‌ از حركات‌ ناخواسته ‌ كابین‌ حتی‌ در یكی‌ از عیبهای‌ لیست‌ شده‌ در بند 14-1-1-1 كه‌ در مدار ظاهر می‌شود، باید تمهیدات لازم وجود داشته باشد.

 • حركت‌ كابین‌ باید به‌ فشار مداوم ‌ روی‌ یك شستی‌ كه‌ در مقابل‌ عملكرد تصادفی‌ حفاظت‌ شده‌ و با جهت‌ حركت‌ بطور روشن‌ بر روی آن نشان‌ داده‌ شده‌، ممكن باشد.
 • سرعت‌ كابین‌ نباید از  m/s 0.63 تجاوز كند.
 • حد جابجایی‌ نباید از حد عادی حركت كابین بیشتر باشد.
 • باید عملكرد آسانسور  وابسته‌ به‌ وسایل‌ ایمنی‌ باشد.
 • این  وسیله‌ كنترل‌ (جعبه رویزیون ) میتواند به‌ كلیدهای‌ ویژه‌ ای برای كنترل‌ مكانیسم‌ دربها از روی سقف‌ كابین‌ مجهز باشد . این كلیدها باید در مقابل عملكرد تصادفی محافظت شده باشد.

استاندارد داخل‌ كابین‌ آسانسور

15 – 2 – 1 : بار اسمی‌ آسانسور بر حسب‌ كیلوگرم‌ و معادل‌ آن‌ برابر تعداد مسافر باید مشخص‌ گردد تعداد مسافر مطابق‌ با بند 8-2-4 تعیین‌ می‌شود كه‌ باید بصورت‌ زیر باشد:
حداكثر ظرفیت‌ ….. حداكثر نفر …..  حداكثر كیوگرم‌…
حداقل‌ ارتفاع‌ حروف‌ و اعداد بكار رفته‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ باید به‌ قرار زیر باشد :
10 میلی‌ متر برای‌ حروف‌ بزرگ‌ و شماره‌ها
7 میلی‌ متر برای‌ حروف‌ كوچك‌

در آسانسورهای‌ خودروبر حداقل‌ ارتفاع‌ حروف‌ و شماره‌ها باید به‌ قرار زیر باشد:
100 میلی‌ متر برای‌ حروف‌ بزرگ‌ و شماره‌ها
70 میلی‌ متر برای‌ حروف‌ كوچك‌
 اسم‌ فروشنده‌ و شماره‌ مشخص‌ كننده‌ آسانسور (سریال ساخت)  باید نشان‌ داده‌ شود.

ویرایشی از مرجع نوین گستران

آموزش فنس کشی و حصار فنس

انواع فنس و کاربرد های آن

از فنس برای حصار کشی مکان ها برای ایجاد امنیت و یا جداسازی اراضی استفاده میشودو در مکان هایی با ضریب امنیت های متفاوت و به شیوه های مختلف اجرا میشوند. فنس ها دارای انواع مختلفی هستند که از لحاظ اندازه چشمه ها ارتفاع و قطر مفتول به کار گیری شده و حتی جنس مفتول قابل تفکیک هستند.قطر مفتول از 2/0تا3/0 متفاوت و اندازه چشمه ها از 5/5 تا 7/7 متفاوت هستند. توری فنس را با سه نوع مفتول سیاه ، مفتول گالوانیزه و مفتول با روکش پی وی سی ایجاد میشود . مفتول سیاه دارای کمترین مقاومت و مفتول گالوانیزه دارای بیشترین قیمت هستند.

ابزار های مورد نیاز برای اجرای فنس

1 ترانس جوشکاری(برای جوشکاری پایه های نگهدارنده فنس)
2 چرخ سنگ و صحفه ی استیل بر یا…
3 گاز انبر
4بیل و کلنگ برای حفر ، حفره های پایه ها
5کمچه بنایی (برای صاف کردن سیمان و ملات پایه ها)
6 ریسمان کار
7 میخ های چوبی برای مشخص کردن
8 گچ برای مشخص کردن محدوده فنس کشی
9شاقول یا تراز بنایی

حداقل نیرو مورد نیاز
حداقل نیروی مورد نیاز برای اجرای فنس کشی دونفر میباشند. باید توجه داشت تعداد بالاتر از افراد میتواند کار را زودتر به اتمام برساند و سهولت انجام ان نیز بیشتر خواهد شد.


دستمزد فنس کشی
این مورد به متراژ کار و محل اجرای کار و ارتفاع و نوع درخواستی فنس متفاوت میباشد و میتواند در هر کار نسبت به کار بعدی تغییراتی داشته باشد. برای مشاهده تعرفه فنس کشی و سیم خاردار کلیک کنید.


مراحل اجرای فنس

در نخستین گام باید به این نکته توجه داشت که: اگر منطقه مورد نظر منطقه ای کوهستانی یا سنگ لاخ میباشد باید ابتدا سنگ چینی یا شناژ مناسب برای این کار در نطر گرفت چون در این مناطق حفر گودال برای پایه ها عملا کاری سخت و نامناسب میباشد . اگر در این مناطق قصد انجام فنس را دارید ابتدا بهتر است شناژ یا سنگ چینی 6/0 متری یا بیشتر را اجرا کرده و ستون ها یا پایه های فنس را داخل ان قرار دهید و بعد از این مرحله فنس کشی را اجرا نمایید
در مرحله اول، باید محدوده فنس کشی را مشخص کرد. این کار را باید به وسله میخ های چوبی و ریسمان کار و گچ انجام میشود.
ابتدا گوشه های محدوده را با میخ های چوبی مشخص و سپس با ریسمان میخ ها را به هم وصل و سپس به وسیله گچ مسیر را مشخص مینماییم.
بعد از مشخص سازی محدوده، نوبت مرحله دوم یعنی نصب پایه ها میرسد. در این مرحله باید به این مهم توجه کنیم که بنا به اهمیت مکان پایه ها میتواند دارای هر نوع استقامتی باشد برای این کار میتوان از لوله های داربستی یا قوطی های 410 یا حتی نبشی نیز استفاده نمود. برای ایجاد پایه ابتدا ارتفاع مورد نظر برای فنس را مشخص کرده سپس 50 سانتیمتر برای فروبردن در زمین و اگر نیاز به سیم خاردار بود 50 سانتیمتر نیز از پایه را به صورت زاویه 135 درجه خم کرده و برای سیم خاردار اماده میکنیم(سیم خاردار میتواند در دو طرف فنس اجرا شود پس میتوان به صورت حف وی انگلیسی این مهم را انجام داد.سپی برای استحکام پایه در ملات و بتن باید شاخک هایی به ان اضافه نمود تا مقاومت بیشتری را دارا شود تعداد ستون های مورد نیاز با توجه به محیط کار متفاوت میباشد. میتوان برای هر 4 متر یک ستون در نظر گرفت این متراژ میتواند از 3 تا 5 متر متغییر باشد. بعد از ساخت پایه ها نوبت به ایجاد حفره ها برای پایه ها میباشد . روال ایجاد حفره های 5050 سانتیمتر مربع میباشد به عمق 50 سانتیمتر.
بعد از حفر حفره ها نوبت به کاشت ستون هاست. در این مرحله باید ابتدا ملات سیمان و ماسه اماده کرد و ستون هارا در گودال قرار داد و دورش را با اجر و ملات پر کرد(ستون ها باید با تراز یا شاقول درست در جای خود قرار داده شوند)
سپس پس از خشک شدن ملات بعد از گذشت چند روز نوبت به ابرای فنس میباشد.فنس را از اولین ستون شروع به نصب و سیم بندی و اتصال به ستون میکنیم و سپس توپ فنس را تا ستون بعدی باز میکنیم و این کار را تا پایان ادامه میدهیم.فنس را با مفتول هایی با قطر های متفاوت به تون ها میتوان متصل نمود.بعد از اتصال فنس ها میتوان از سیم خاردار استفاده نمود.برای هر نیم متر میتوان سه ردیف سیم خاردار استفاده نمود.سیم خاردار میتواند یکطرفه یا دوطرفه و یا حلقوی و مخلوط استفاده شوند.

آخرین کلام فنس کشی!
باید توجه داشت اجرای فنس کشی اراضی نیازمند مجوز می باشد!

آموزش کاشی کاری و سرامیک کاری

کاشی و سرامیک کاری مراحل و الزاماتی دارد که هنگام اجرا و به منظور داشتن یک کاشی کاری یا سرامیک کاری تمیز و حرفه ای باید مدنظر قرار گیرند. در ادامه آموزش کاشی کاری و سرامیک کاری بصورت عملی آورده شده است امیدواریم مفید واقع شود.

انواع کاشی و سرامیک از نظر کیفیت ئرجه بندی میشوند که عبارت است از:

 • درجه یک: کاشی ها و سرامیک هایی که بدون عیب و نقص فنی می باشند و دارای کیفیت عالی
 • درجه دو : کاشی و سرامیک هایی که دارای نقص و عیوب فنی جزئی و دارای کیفیت نسبتا خوب
 • درجه سه : کاشی و سرامیک هایی با نفص ها فنی قابل رویت و دارای کیفیت ضعیف و کاشی و سامیک هایی که فله در بازار عرضه میشوند

اجرای کاشی کاری و مصالح مورد نیاز:

بعد از انتخاب هر کدام از انواع کاشی یا سرامیک باید توجه داشت که بر اساس متراژ در نظر گرفته پرت کار نیز محاسبه شود و تقریبا به ازای هر 100+2متر مربع کفایت خواهد کرد این نکته در مورد کاشی و سرامیک هردو صادق میباشد.

برای مصالح دیگر از جمله سیمان و ماسه و ترکیب آنها :در مخلوط ملات برای کاشی کاری نسبت 2/0 به 8/0 بکار گیری میشود که 2/0 مربوط به سیمان بوده و 8/0 مربوط به ماسه  و در کاشی کاری هر 25 متر مربع نیاز مند یک متر مکعب از این مخلوط میباشد. این مخلوط برای سرامیک نیز صدق میکند.

بعد از تهیه مصاح مورد نیاز در کاشی کاریی باید به این نکته توجه کرد که : سطح زیر کار باید عاری از گل کاهگل گچ یا خاک گچ یا هر نوع ملاتی بجز ماسه و سیمان باشد در غیر این صورت باعث پایین امدن استقامت کاشی برروی سطح خواهد شد.

در کاشی کاری برای اجرای رج اغازین نیاز مند این است که سطح ابتدایی را با ماسه تراز کرده و برای اجرای رج اول اماده کنیم.سپس کاشی هارا به وسیله گل خاک رس بر روس سطح هموار شده نصب میکنیم و از گل خاک رس به عنوان یک نگه دارنده استفاده میشود تا بتوان ملات را به پشت کاشی انتقال داد و  رج بعدی را شروع به کار کرد.به این نکته توجه داشته باشید که بین هر کاشی با کاشی بعدی فاصله دو میلیمتری رعایت شود.این فاصله بعدا با دوغاب پر خواهد شد.

 بعد از نصب رج نوبت به پر کردن پشت کاشی ها با مخلوط سیمان و ماسه میرشد.با توجه به نسبتی ک قبلا گفتیم و اضافه کردن اب به مخلوط در حدی که مخلوط به حالت تقریبا سیال دراید و بتوان انرا با پارچ یا هر وسیله ای به پشت کاشی انتقال

داد.توجه داشته باشد انتقال ملات باید کم کم و در فاصله زمانی مناسب صورت گیرد و سعی شود پشت هر کاشی طی 5 مرتبه و در فواصل زمانی 3 دقیقه به بالا صورت گیرد در غیر این صورت فشار ملات باعث کنده شدن کاشی از جای خود خواهد شد.

در صورتی که نم ملات بعد چند دقیقه توسطح سطح جذب نشود میتوان از سیمان خالی و پاشیدن بر روی ملات پشت کاشی رطوبت انرا کاهش دهیم تا کاشی اماده نگه داری رج بعدی شود.

رج اول باید دارای فاصله حداقل 3-5 سانتیمتر با سطح باشد تا بتوان پشت کاشی را با ملات پوشش داد.انتخاب فاصله به هموار بودن سطح نیز بستگی دارد تا بتوان پستی بلندی هارا نیز پوشش داد.بعد از نصب رج اول و اطمینان از تزار و شاغول بودن نوبت به رج بعدی میرسد. رج بعدی نیز همانند رج اول کار میشود . فقط توجه باید داشت پشت کاشی ها نباید در زمان کوتاهی  با ملات پوشش داده شود چون باعث جدا شدن ان میشود. در صورت نیاز به برش کاری بر روی کاشی میتوان از دستگاه چرخ سنگ با صحفه مناسب سرامیک یا سرامیک بر یا در برش های کوچکتر از گاز انبر استفادده نمود.

بعد از اتمام کار کاشی کاری و گذشت زمان مناسب حدود 24-48 ساعت نوبت به دوغاب دادن به کاشی ها جهت پر کردن فضای بین انها میشود .دوغاب مخلوطی از سیمان سفید و پودر خاک سنگ + اب میباشد. برای هر متر مربع حدود یک لیتر از این مخلوط استفاده میشود.  دوغاب را میتوان با نسبت 2 قسمت پور و 1 قسمت سیمان سفید مخلوط کرد و انرا با لیسه یا دست بر روی شیار های کاشی کار نمود.

معرفی بهترین اپلیکیشن (آپ) های ساختمانی

امروزه اپلیکیشن های اندروید و سایر سیستم عامل های موبایل تسهیلات فراوانی در دسترسی به اطلاعات و انجام فرایندهای پیچیده فراهم کرده اند. در مهندسی عمران و پیمانکاری ساختمان نیز برنامه های کاربردی یا اپلیکیشن های خوبی وجود دارند که در مراحل مشاوره، طراحی و ساخت سازه ها و سیستم های ساختمانی می توانند مفید باشند.

در ادامه به معرفی برخی از بهترین اپلیکیشن های ساختمانی (َAplication) اندروید می پردازیم.

Construction Estimator: این اپ در ابتدای ورودی به دو بخش تقسیم می شود: ساختارهای سوپر (super structure)و زیر ساختار (sub structure). در بخش سوپر موارد دال، پله، بیم، ستون، دیوار، کف وگچ قابل گزینش بوده و با ورود به هریک می توان اندازه ها، کیفیت و قیمت را تنظیم و نتیجه را مشاهده کرد. قسمت زیر ساختار به دو بخش خاکبرداری و فونداسیون دسته بندی شده است. بخش فنداسیون شامل stone work، footing و pile می باشد.

Building calculator: یکی از بهترین اپلیکشن های ساختمانی است که مقدار مصالح مورد نیاز نظیر حجم بتن، مقدار خاک برداری، مقدار آجر، مقدار رنگ و … را با توجه به اطلاعات خواسته شده محاسبه می کند.

Builder Calculator: این اپلیکیشن نیز مقدار مصالح نظیر بتن و دیوار و وزن آهن مصرفی را محاسبه می کند. در این اپلیکیشن تبدیل واحد ها به همدیگر نیز انجام می شود.

Concrete Calculator: این اپلیکشن بطور اختصاصی محاسبه حجم بتن لازم برای کفپوش، دال، پله ها و ستون ها را انجام می دهد. در بخش دیگر با وارد کردن ابعاد و قیمت آجر و وارد کردن طول و عرض دیوار نتایج سطح کل دیوار، تعداد آجر مورد نیاز و قیمت کل را ارائه می کند. در قسمت وزن پروفیل، با وارد کردن قطر و طول و تعداد و قیمت بر حسب کیلوگرم مقادیر وزن و هزینه کل را ارائه می کند.

Cunstruction Estimator: این اپلیکیشن که با نام مشابه وجود دارد محاسبات مربوط به تعداد آجر یا بلوک مورد نیاز، رنگ مورد نیاز، کفپوش مورد نیاز، برآورد دیوار، استخر و کنترل دما را انجام می دهد.