هزینه لوله کشی گاز ساختمان مسکونی و اماکن

هزینه و دستمزد گازکشی

قیمت ها برای لوله کشی گاز فشار پایین هستند.

دستمزد لوله کشی گاز

خدمات وب سایت پردیس سازه واحد قیمت توضیحات
لوله کشی گاز تا قطر "1 هر متر طول 25000 تومان به صورت زیر کار
لوله کشی گاز تا قطر 11/4و11/2 هر متر طول 31000تومان به صورت زیر کار
لوله کشی گاز تا قطر 2" هر متر طول 32000تومان به صورت زیر کار نفوذی
لوله کشی گاز تا قطر 2/1"2و3" هر متر طول 42000 تومان به صورت زیر کار نفوذی
لوله کشی گاز فطر "4 هر متر طول 66000 تومان به صورت زیر کار نفوذی
لوله کشی گاز به قطر "1 هر متر طول 27000 تومان به صورت روی کار
لوله کشی گاز به قطر "11/4 و"11/2 هر متر طول 34000 تومان به صورت روی کار
لوله کشی گاز به قطر "2 هر متر طول 45500تومان به صورن روی کار و نفوزی
لوله کشی گاز به قطر "4 هر متر طول 78000 تومان به صورت روی کار نفوذی
لوله کشی گاز هر واحد 100 متری زیربنا 2040000 تومان 4 واحد به بالا به صورت زیر کار ،کنتور تجمیعی
لوله کشی گاز هر واحد 150 متر مربع زیر بنا 2300000 تومان 4 واحد به بالا به صورت زیر کار ،کنتور تجمیعی
لوله کشی گاز هر واحد 200 متر مربع زیربنا 1790000 تومان 4 واحد به بالا به صورت زیر کار ،کنتور تجمیعی
لوله کشی گاز هر واحد 100 متر مربع زیر بنا 2600000 تومان به صورت زیر کار ،کنتور تجمیعی
لوله کشی گاز هر واحد 150 متر مربع زیر بنا 2100000تومان به صورت زیر کار ،کنتور تجمیعی
لوله کشی گاز هر واحد 200 متر مربع زیر بنا 1950000 تومان به صورت زیر کار ، کنتور تجمیعی
لوله کشی گاز هر واحد 100 متر مربع زیر بنا 2850000تومان 4 واحد به بالا به صورت زیر کار ، کنتور تکی
لوله کشی گاز هر واحد 150 متر مربع زیر بنا 2500000تومان 4 واحد به بالا به صورت زیر کار ،کنتور تکی
لوله کشی گاز هر واحد 200 متر مربع زیر بنا 2200000 تومان 4 واحد به بالا به صورت زیر کار ،کنتور تکی
لوله کشی گاز هر واحد 100 متر مربع زیر بنا 3500000 تومان ویلایی
لوله کشی گاز هر واحد 150 متر مربع زیر بنا 3300000 تومان ویلایی
لوله کشی گاز هر واحد 200 متر مربع زیر بنا 2900000 تومان ویلایی
دستمزد نصب شیر الات هر عدد 25000 تومان قطر "1
دستمزد نصب شیر الات هر عدد 28000 تومان از قطر "11/4 تا "2
دستمزد نصب شیر الات هر عدد 35000 تومان از قطر "1/2 و "2/4
دستمزد ساخت و نصب کلکتور هر واحد 280000 تومان ---
طراحی و نقشه کشی هر واحد مسکونی 1300000 تومان به بالا
لوله کشی گاز هر واحد تجاری 3500000 تومان تا 20 متر طول به صورت رو کار و زیر کار

دانلود فایل کلیه هزینه های لوله کشی گاز

گاز کشی

گاز کشی یکی از مراحلی است که باید در حین ساختمان سازی به آن توجه نماییم. در نظر داشته باشید که هیچ ساختمانی نمی تواند بدون گاز کشی گاز شهری، ساختمانی کامل و بدون نقص باشد.

برای گاز کشی باید در سازمان نظام مهندسی تشکیل پرونده دهید.

 پس از آن باید پیمانکار خود را انتخاب کنید. که اصطلاحا به آن مجری نیز می گویند.

باید برای گاز کشی پایان کار یا پایان عملیات بگیرید. پس از تایید مهندس ناظر، باید علم و کنتور گاز را نصب کنید.

رعایت اصول ایمنی در گاز کشی بسیار مهم است.

 همان طور که می دانید گاز کشی نیاز به شخصی ماهر دارد که برای انجام این امر شما می توانید به گروه مهندسی پردیس سازه مراجعه نمایید.

رعایت اساندارد مواد و مصالح در گاز کشی نیز حائز اهمیت است.

جنس لوله ها باید استاندارد باشد . هم چنین برای گاز کشی توکار نباید لوله ها درزی داشته باشند .

نکات فنی گاز کشی

علمک

 1. فاصله هوایی بین شیر قفلی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک باید به طور دقیت با مقیاس متر مکعب در ساعت محاسبه و لحاظ گردد.
 2. در صورت انشعابات بیش تر از یکی، باید فاصله رعایت شود.
 3. باید توجه داشته باشید که محور رایزر و علمک هم راستای هم باشند.
 4. فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن باید در بیش ترین حالت ممکن پنج سانتی متر باشد.

کنتور

 1. کنتور نباید بر روی دیوار همسایه نصب گردد.
 2. باید دیوار پشت کنتور حتما اجرا شود.
 3. باید برای هر واحد یک کنتور جداگانه لحاظ گردد.
 4. در ساختمان هایی که کنتور در راه رو نصب می شود، محل نصب آن باید از درب واحد مسکونی تفکیک شود.

لوله

 1. توجه داشته باشید که اجرای شیر قفلی در ابتدای گاز کشی الزامی است.
 2. در صورتی که گاز کشی از چارچوب درب ها عبور کرد، باید پس از اتمام کار، تمهیدات لازمه جهت استحکام چارچوب یا قاب در انجام گیرد.
 3. لوله های گاز کشی نباید به صورت بارفیکسی اجرا شوند.
 4. حداکثر حد فاصل لوله اصلی از علمک تا کنتور باید بیست و پنج متر باشد.
 5. هیچ لوله گاز کشی نباید بعد از کنتور بیرون بماند.
 6. توجه داشته باشید که شیر اصلی باید روی رایزر پایین رونده اجرا شود.
 7. تعداد اتصالات پشت سر هم در حالت نرمال و استاندارد نباید بیش تر از دو عدد باشد.
 8. در حین گاز کشی توجه کنید که اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور باید رو کار اجرا شود.

دودکش

 1. اجرای دودکش باید به نحوه ای باشد که حداکثر تصویر افقی آن از یکو نیم متر بیش تر نشود.
 2. باید کلیه دودکش با کلاهک H نصب و اجرا شود.
 3. حد فاصل ارتفاع دودکش از سقف باید حداقل یک متر باشد.
 4. دودکش باید در محل تقاطع با لوله گاز به وسیله پشم شیشه عایق شود.
 5. در صورتی که ساختمان شما بیش تر از یک طبقه باشد، باید دودکش به صورت توکار با مصالح ساختمانی محافظت شود.
 6. در صورتی که ساختمان شما سقف شیروانی دارد، باید دودکش از فضای شیروانی عبور نماید و به فضای آزاد راه داشته باشد.

گاز کشی روکار

گاز کشی روکار نیاز به رعایت یک سری استاندارد ها دارد که ما در ادامه آن را برای شما شرح خواهیم داد:

 1. توجه کنید که ارتفاع لوله های روکار باید طوری باشد که از صدمات خارجی در امان بماند.
 2. فاصله استاندارد لوله های روکار تا لوله های آب باید حداقل پنج سانتی متر باشد. در صورتی که رعایت این فاصله میسر نیست، لوله گاز باید طبق استاندارد نوار پیچی شود.
 3. فاصله استاندارد لوله گاز کشی از سیم روکار، کلید و پریز برق باید پنج سانتی متر باشد.
 4. تحت هیچ شرایطی نباید لوله گاز کشی از داخل کانال ها که به هواکش ، آسانسور و تهویه عبور نماید.
 5. در صورتی که لوله گاز کشی روکار چه به صورت عمودی و چه به صورت افقی در معرض انبساط و انقباض هستند، باید پیش بینی های لازم جهت جلو گیری از آسیب رسیدن به لوله گاز کشی انجام پذیرد.
 6. اگر لوله گاز کشی در معرض ضربه های فیزیکی است، باید با استفاده از محافظ مقاوم از وارد شدن ضربه و آسیب به لوله ها جلو گیری شود.

بروزترین وبسایت اطلاعات ساختمانی

خدمات ساختمانی پردیس سازه افتخار دارد که با تحقیقات میدانی، آخرین لیست هزینه خدمات ساختمانی را ارائه می کند. از این رو مدعی عاری از نقص نیستیم و از شما همکاران گرامی تقاضا داریم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در این راه یاری نمایید.

دانلود فایل هزینه کلیه کارهای ساختمانی

دانلود فایل کامل اجرت لوله کشی ساختمان

دانلود فایل کامل دستمزد برق کشی ساختمان

دانلود فایل کامل دستمزد نقاشی ساختمان

دانلود فایل هزینه کلیه کارهای ساختمانی

مرکز دانلود فایل های کاربردی خدمات ساختمانی

هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان

دانلود لیست کامل قیمت و دستمزد فونداسیون و اسکلت بتنی

دانلود داکیومنت زمانبندی و هزینه ساخت پروژه مسکونی شش طبقه


مرکز دانلود فایل های کاربردی خدمات ساختمانی

Shopping Cart
error: کپی غیر فعال است !!