هزینه جدول کشی – 1400

جدول کشی خیابان، پارک

خدمات وب سایت پردیس سازه واحد قیمت توضیحات
جدول بتنی و سنگی سایز 50 هر متر طول 75000 تومان دستمزد جدول کشی با زیر سازی و بتن بدون مصالح
جدوی بتنی و سنگی سایز 30 هر متر طول 65000 تومان دستمزد جدول کشی با زیر سازی و بتن بدون مصالح

سبد خرید
error: کپی غیر فعال است !!