قیمت روز تری دی پنل ( 3D-Panel ) فوم سقفی – خرداد 1400

دستمزد اجرا، قیمت و نصب تری دی پنل

دستمزد اجرا 3D پنل:

اجرای عملیات نصب تری دی پانل به صورت دهنه پر هر متر مبلغ 18000 هزار تومان

اجرای عملیات شاسی کشی و پروفیل گذاری هر کیلو به مبلغ 4800 تومان

اجرای عملیات شاتگریت دو طرف پانل به ازای هر متر مربع به مبلغ از 9000 تا 13000 تومان

درخواست خرید و ارسال

پنل ها در ابعاد 1*3 و 2*1،به هر متر مربع تری دی پانل

قیمت تری دی پنل (3D-Panel):

لیست قیمت تریدی پنل
تریدی پانل با دانسیته 8
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول2.30
104000
تومان
پنل با فوم15 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
90000
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
83500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
74000
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
79000
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
71500
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
75000
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
67000
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
72700
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
63500
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
69800
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
59500
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
65800
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
55200
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
62000
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
51800
تومان
تریدی پانل با فوم دانسیته 9
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
88500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
77800
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
83200
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
75000
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
78800
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
70500
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
76200
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
66500
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
73100
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
62500
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
69300
تومان
پنل با فوم5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
58700
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
65500
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
55000
تومان
تریدی پانل با فوم دانسیته 10
پنل با فوم 15 سانتی چشمه5*5 مفتول 2.30
111000
تومان
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
97000
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
90000
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
81300
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول .2.30
86000
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
78500
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
82000
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
74000
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
79700
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
70000
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
76600
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
66000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
72800
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
62200
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
69000
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
58500
تومان
تریدی پنل با فوم دانسیته 12
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
118000
تومان
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
104000
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
97000
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
88300
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
93000
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
85500
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
89000
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
81000
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
86700
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
77000
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
83600
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
73000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
79800
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
69200
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
76000
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
65000
تومان
لیست قیمت اتصالات تری دی پنل
اتصالات
مفتول (اسید شور کلاف)
15200 هزار تومان
هر کیلو گرم
مش وتوری (هر ابعاد و سایز)
16100 تومان
هر کیلو گرم

تری دی پنل

درخواست خرید و ارسال

فوم سقفی تیرچه کرمیت
لیست قیمت فوم یونولیت سقفی
یونولیت سقفی 2 * 0/50 * 25
فوم سقفی 1 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
53500
تومان
فوم سقفی 1/100 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
54500
تومان
فوم سقفی 1/200 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
58500
تومان
فوم سقفی 1/300 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
63000
تومان
فوم سقفی 1/400 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
67000
تومان
فوم سقفی 1/500 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
732000
تومان
فوم سقفی 0/750 تا 0/850 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
48900
تومان
فوم سقفی 0/950 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
53800
تومان
فوم سقفی کرومیت 66*0/25*1
فوم سقفی 0/650 تا 0/700 کیلو گرم کرومیت 66*0/25*1
41300
تومان
فم سقفی تیرچه کرومیت 66*.20*1متر
فوم سقفی 0/700 تا 0/800 کیلو گرم
40000
تومان
فوم سقفی 1/200 کیلو گرم
65000
تومان
فوم سقفی 1/300 کیلو گرم
70000
تومان
ورق یونولیت فوم
ورق 2*1 یک سانت
60000
تومان
ورق 2*1 دو سانت
11100
تومان
ورق 2*1 سه سانت
17300
تومان
ورق 2*1 چهار سانت
23400
تومان
ورق 2*1 پنج سانت
29500
تومان

فوم سقفی

درخواست خرید و ارسال

مطالب در مورد تری دی پانل

معرفی تری دی پانل و مشخصات فنی آن

تری دی پانل جدیدترین مصالح ساختمانی است که به عنوان دیوار و سقف به کار گرفته می‌شود

مقاوم بودن در عینِ سبکی از بارزترین ویژگی‌های این نوع دیوارها است که باعث شده در سرتاسر جهان مورد توجه و استفاده قرار گیرد

نام و مشخصات تری دی پنل قطعاً برای افرادی که در حیطه ساختمان سازی فعالیت دارند آشنا و واضح است اما برای کسانی که تازگی وارد عرصه‌های ساختمانی شده‌اند یا در بدو ورودِ آن هستند

 واژه‌ای گنگ و نامفهوم است شرکت ساختمانی پردیس سازه به دلیل درخواست‌های شما مبنی بر معرفی دیوارهای تری دی پانل در متن زیربه طور کامل به شرح و نقد آن پرداخته است

با مطالعه این مطلب خود به تنهایی می‌توانید پنل مورد نظر را خریداری نمایید.

قبل از تعریفِ تری دی پنل، لازم است جهت درک بهتر با واژه‌ها و اصطلاحات زیر آشنا شوید:

یونولیت:

(EPS )، پلی استر فشرده، آکاسیف، پلی استایرن، پلاستوفوم، استایروفوم و فیبر سفید از دیگر نام‌های یونولیت هستند این مصالح ماده‌ای پلیمری، سفید رنگ و بسیار سبک است که طی فرایندهای پتروشیمی تهیه و دُرست می‌شود( با ریختن پلی استایرن درون جایگاه و قالب‌های خاص و منبسط شدن آن یونولیت بدست می‌آید) از ویژگی‌های بارز این محصول می‌توان به وزن کم و عایق بودن آن در برابر حرارت و اصوات اشاره کرد.

مش:

به توری‌هایی که بواسطه اتصالِ جوشی( به وسیله دستگاه جوش، وصل شده باشند) میلگردهای طولی و عرضی به صورت قائم، ساخته شده‌اند مش گفته می‌شود( این تعریف طبق استانداردهای ساختمانی ایران درج شده)،  استحکام و دوام بالا از مزیت‌های مهم توری‌های مش است که دلیل آن جوش‌های نقطه‌ای است که جهت اتصال میلگردها به هم، ایجاد می‌شوند.

مقاومت کششی:

به تحمل و مقاومتِ کششیِ یک شئ یا جسم در برابر حداکثر کشش واردِ از طرفین، مقاومت کششی می‌گویند( مقاومت کششی متضاد مقاوت فشاری است)

چگالی یا دانسیته:

همانطور که اطلاع دارید چگالی یعنی نسبت جرم بر حجم به زبان ساده‌تر میزان فشردگی وزن یا جرم یک جسم یا عنصر را چگالی می‌گویند

 در مبحث دیوارهای تری دی پانل، دانسیته یونولیت‌ها جزء مشخصه و فاکتورهای اصلی بشمار می‌رود به طوری که برگه‌های پلی استایرنی بر اساس آن طبقه بندی می‌شوند

( طبقِ تعریف چگالی این بدان معنی است که ورقه‌های یونولیتی بر اساس میزان فشردگی‌ای که دارند طبقه بندی می‌شوند) P نمادِ میزان چگالی یا دانسیته یونلیتِ دیوارهای پیش ساخته است هر چه میزان دانسیته بیشتر باشد قیمت خرید آن نیز بیشتر است.

تری دی پانل چیست؟

تری دی پنل نوعی دیوار پیش ساخته سه بعدی است که اخیراً جایگزین مصالح‌های سنتی و قدیمی همچون دیوارهای آجری، سفالی، بلوکی و دیگر موارد مشابه شده است

 این دیوارها متشکل از یک لایه یونولیت یا پلی استایرن نسوز بعنوان هسته و دو لایه مش( به شبکه‌های فولادی پیش جوش( توری‌های فلزی)، مش گفته می‌شود که در طرفین هسته قرار می‌گیرند) هستند که همانندِ خرپا بواسطه مفتول‌هایی از جنس فلز به همدیگر متصل شده‌اند.

پس از جایگذاری تری دی پنل بایستی بر روی هر طرفِ آن بتن پاشیده شود این مصالح در سه نوعِ باربر، غیر باربر( دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی) و سقفی تولید( در مقاله‌های پیشین سایت پردیس سازه هر کدام از این دیوارها را شرح داده‌ایم) و عرضه می‌شوند در ادامه به چند ویژگی و مزیت مهمِ دیوارهای سه بعدی اشاره می‌شود:

 • ضد زلزله( پیوستگی و یکپارچگیِ اتصالات تری دی پنل باعث دوام در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله است)
 • پایین آوردن وزن کلیِ سازه به دلیل سبک بودن
 • عایق در برابر صدا و حرارت( به دلیل وجود یونولیت)
 • اقتصادی و به‌صرفه به دلیل عدم دور ریز و پرت مصالح
 • نصب و اجرای سریع
 • نصب آسان تأسیسات بدون نیاز به کنده‌کاری و اتلاف وقت
 • قابلیت اجرا برای ساخت دوطبقه بدون اسکلت

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده تری دی پانل:

برش گیر

جزء اتصالات منظمِ خرپایی است که باعث اتصال شبکه‌های جوش به هم‌دیگر در بالا و زیر یونولیت می‌شود جنس برش گیر از آهن است.

مفتول سرد کشیده شده

مفتول سرد کشیده شده در طی عملیات و فرایندهایی با نامِ کشش تنش زدایی و کشش مجدد، ایجاد می‌شود پس از انجام این عملیات، ضخامت و قطر مفتول نسبت به مفتول مبنا، کاهش می‌یابد.

شبکه جوش شده

مفتول‌های آهنی سرد کشیده شده به صورت عمود بر هم بواسطه جوش مقاومتی به هم‌دیگر متصل می‌شوند حاصل این اتصال‌ها شبکه‌هایی است که مش نامیده می‌شوند

چشمه شبکه مش

با روی هم قرار دادن میلگردها و جوش زدن آن‌ها به هم‌دیگر شکل‌های مربع مانندی ایجاد می‌شوند این شبکه‌های مربعی را چشمه شبکه مش می‌نامند

با کنار هم قرار گرفتن این چشمه‌ها و اتصال آن‌ها به هم با استفاده از جوش، توری‌های فلزی یا مش، ایجاد می‌شوند که در ساختار تری دی پانل، هسته یونولیتی را احاطه می‌کنند.

مشخصات تخصصی و فنی دیوارهای پیش ساخته تری دی پانل:

 • آهن یا فولادی که برای جوش زدن توری مش استفاده می‌شود از نوع بدون آج، ساده و سرد کشیده شده است.
 • استاندارد قطر و ضخامت مفتول‌های فلزی شبکه جوش شده( پیش‌تر در قسمت تعریف تری دی پانل اشاره شد که مفتول عامل اتصال هسته یونولیتی و لایه‌های مش به صورت خرپایی به هم‌دیگر است) حداقل 2/5( دو و نیم) و حداکثر 6 میلی‌متر است.
 • استاندارد ابعاد شبکه‌های چشمی که حاصل جوش خوردن مفتول‌ها در کنار هم هستند 5*5 و 8*8 سانتی‌متر است( این اندازه با توجه به نوع کاربری تری دی پنل توسط مهندس یا طراح مشخص می‌شود)
 • ضخامت و قطر مجاز و استاندارد برای استفاده از مفتول در دیوارهای تری دی پانل غیر باربر 2 میلی‌متر است.
 • استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های باربر 4000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های غیر باربر 3000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های غیرباربر 10 کیلوگرم بر مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های باربر 15 کیلوگرم بر مترمربع است.

سخن پایانی

گروه مهندسی پردیس سازه جهت اطلاعِ شما عزیزان لیست قیمت انواع تری دی پانل را در جداول زیر درج کرده است

 برای خریدی به‌صرفه و بدون واسطه می‌توانید پنل مورد نظر خود را سفارش و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید

برای ارسال نمونه تماس بگیرید!

فروش و ارسال به تمام نقاط ایران

اصفهان البرز ايلام آذربايجان شرقي آذربايجان غربي بوشه تهران چهارمحال وبختياري

خراسان جنوبي خراسان رضوي خراسان شمال خوزستان زنجان سمنان سيستان وبلوچستان فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه كهگيلويه وبويراحمد گلستان گيلان لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

پردیس سازه قیمت ها و تغییرات را با دید باز رصد می کند و تغییرات را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع همکاران و کاربران گرامی می رساند.