قیمت روز تری دی پانل 3D-Panel – اردیبهشت 1401

دستمزد اجرا، قیمت و نصب تری دی پنل

تاریخ بروزرسانی : شنبه ۱۴۰۱-۲-۳۱ ساعت :۰۹:۵۵:۲۸

دستمزد اجرا 3D پنل:

اجرای عملیات نصب تری دی پانل به صورت دهنه پر هر متر مبلغ 18000 هزار تومان

اجرای عملیات شاسی کشی و پروفیل گذاری هر کیلو به مبلغ 4800 تومان

اجرای عملیات شاتگریت دو طرف پانل به ازای هر متر مربع به مبلغ از 9000 تا 13000 تومان

درخواست خرید و ارسال

پنل ها در ابعاد 1*3 و 2*1،به هر متر مربع تری دی پانل

مقدار جا گیری هر ماشین با تری دی پنل با عرض 10 سانت

هر نیسان 100 متر مربع ورق تری دی پنل

هر خاور 240 متر مربع ورق تری دی پنل

هر تریلی اتاق دار 600 متر مربع ورق تری دی پنل

قیمت تری دی پنل (3D-Panel):

لیست قیمت تریدی پنل
تریدی پانل با دانسیته 8
122.000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول2.30
تومان
112.000
پنل با فوم15 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
102.000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
92.000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
98.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
88.300
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
94.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
84.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
90.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
80.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
86.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
75.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
82.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
70.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
78.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
65.500
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
تریدی پانل با دانسیته 9
108.000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
98.000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
104.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
تومان
94.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
تومان
100.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
90.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
96.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
86.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
92.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
81.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
88.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
76.000
پنل با فوم5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
84.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
71.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
تریدی پانل با فوم دانسیته 10
134.000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه5*5 مفتول 2.30
تومان
124.000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
114.000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
104.000
پنل با فوم 10 سانتی 2.30چشمه 8*8 مفتول
تومان
110.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول .2.30
تومان
100.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
106.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
96.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
102.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
92.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
98.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
87.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
94.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
82.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
90.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
77.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
تریدی پنل با فوم دانسیته 12
146.000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
136.000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
126.000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
116.000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
122.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
112.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
118.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
108.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
114.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
104.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
110.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
99.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
106.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
94.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان
102.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
تومان
89.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
تومان

دانلود لیست قیمت تری دی پانل

درخواست خرید و ارسال

.

دیوار های اجرا شده با تری دی پنل

کارخانه تولیدی فوم سقفی

فوم سقفی

فوم سقفی تیرچه کرمیت
لیست قیمت فوم یونولیت سقفی
یونولیت سقفی 2 * 0/50 * 25
70500
1.100 الی 1.200 کیلوگرم ارتفاع 25 2*50
تومان
76500
فوم سقفی 1.200 الی 1.300کیلوگرم ارتفاع25 2*50
تومان
83000
فوم سقفی 1.300الی 1.400کیلوگرم ارتفاع 25 2*50
تومان
89000
فوم سقفی 1.400 الی 1.500کیلوگرم ارتفاع 25 2*50
تومان
95000
فوم سقفی 1.500 الی 1.600 کیلوگرم ارتفاع 25 2*50
تومان
یونولیت سقفی 2 * 0/50 * 20
58000
فوم سقفی 800 الی 900 گرم ارتفاع 20 2*50
تومان
64000
فوم سقفی 900 گرم الی 1 گرم ارتفاع 20 2*50
تومان
70000
فوم سقفی 1 الی 1.100کیلوگرم ارتفاع 20 2*50
تومان
76000
فوم سقفی 1.100 الی 1.200کیلوگرم ارتفاع 20 2*50
تومان
82000
فوم سقفی 1.200 الی 1.300کیلوگرم ارتفاع 20 2*50
تومان
88000
فوم سقفی 1.300 الی 1.400کیلوگرم ارتفاع 20 2*50
تومان
فوم سقفی کرومیت 66*0/25*1
49000
فوم سقفی 700 الی800 گرم 100*66 ارتفاع 25
تومان
55000
فوم سقفی 800 الی900 گرم 100*66 ارتفاع 25
تومان
61000
فوم سقفی 900 گرم الی1 کیلو 100*66 ارتفاع 25
تومان
67000
فوم سقفی 1 الی1.100 کیلوگرم 100*66 ارتفاع 25
تومان
فوم سقفی تیرچه کرومیت 66*.20*1متر
40000
فوم سقفی 500 الی600 گرم 1*66 ارتفاع 20
تومان
46000
فوم سقفی 600 الی700 گرم 1*66 ارتفاع 20
تومان
72000
فوم سقفی 700 الی800 گرم 1*66 ارتفاع 20
تومان
78000
فوم سقفی 800 الی900 گرم 1*66 ارتفاع 20
تومان
84000
فوم سقفی 900 گرم الی1 کیلوگرم 1*66 ارتفاع 20
تومان

لیست قیمت بروز ورق یونولیت فوم

لیست قیمت بروز ورق یونولیت فوم
ورق یونولیت فوم ابعاد 1*2 متر
6500 تومان
ورق 2*1* 1 سانت
تومان
13000 تومان
ورق 2*1* 2 سانت
تومان
19500 تومان
ورق 2*1* 3 سانت
تومان
26000 تومان
ورق 2*1* 4 سانت
تومان
32500 تومان
ورق 2*1* 5 سانت
تومان
39000 تومان
ورق 2*1* 6 سانت
تومان
45500 تومان
ورق 2*1* 7 سانت
تومان
52000 تومان
ورق 2*1* 8 سانت
تومان
58500 تومان
ورق 2*1* 9سانت
تومان

فوم سقفی

جدول محاسبه تعداد فوم و هزینه کلی

ورق یونولیت

مطالب در مورد تری دی پانل

معرفی تری دی پانل و مشخصات فنی آن

تری دی پنل که به عنوان سقف و دیوار به کار می رود ، جز یکی از جدیدترین مصالح ساختمانی محسوب می شود.

سبک و عایق بودن در عین مقاومت بالای این مصالح بارزترین ویژگی های این نوع دیوار هاست که در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است.

افرادی که در حیطه ساختمان سازی فعالیت دارند با این مصالح ساختمانی اشنایی دارند ، اما برای کسانی که به تازگی وارد این حیطه شده اند و یا در بدو ورود در آن هستند واژه ای گنگ و نامفهوم است،

 شرکت ساختمانی پردیس سازه به دلیلدرخواست های شما مبنی بر معرفی دیوارهای تری دی پانل ، در متن زیر به طور جامع و کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با مطالعه و دقت به مطالب قرار گرفته شده در این سایت ، شما خود به تنهایی می توانید پنل مورد نظر خود را تهیه و خریداری کنید.

قبل از تعریفِ تری دی پنل، لازم است جهت درک بهتر با واژه‌ها و اصطلاحات زیر آشنا شوید:

یونولیت:

از دیگر نام های یونولیت (eps)  می توان از پلی استر فشرده ، آکاسیف ، پلی استایرن ، پلاستوفوم و فیبر سفید نام برد.

این مصالح ماده ای سفید رنگ ، بسیار سبک و پلی مری می باشد که طی فرایند های پتروشیمی تهیه شده است.

از ویژگی های این محصول می توان به سبک بودن و وزن پایین و عایق بودن آن در برابر حرارت اشاره کرد.

از یونولیت به منظور تولید و تهیه ی بلوک های پلاستوفوم سقفی در جهت ایجاد عایق در برابر حرارت و اصوات استفاده می شود.

از ورق پلاستوفوم در عایق بندی ساختمان و به منظور جایگزین بلوک های سیمانی و سفالی در ساختمان سازی استفاده می شود.

از انواع یونولیت های ساختمانی : یونولیت فشرده ، یونولیت سقفی استاندارد ، یونولیت دیواری می توان نام برد.

از مزایای یونولیت ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • سبب کاهش مصرف اهن و فولاد می شود ( بدلیل وزن کمی که یونولیت دارد)
 • استقامت بالای ان در برابر زلزله
 • سهولت در حمل و نقل و استفاده از ان به علت وزن کم ان
 • کاهش حجم بتن استفاده شده در ساختمان
 • عایق بندی مناسبی در برابر اصوات و حرارت دارد

مش:

به توری‌هایی که بواسطه اتصالِ جوشی( به وسیله دستگاه جوش، وصل شده باشند) میلگردهای طولی و عرضی به صورت قائم، ساخته شده‌اند مش گفته می‌شود( این تعریف طبق استانداردهای ساختمانی ایران درج شده)،  استحکام و دوام بالا از مزیت‌های مهم توری‌های مش است که دلیل آن جوش‌های نقطه‌ای است که جهت اتصال میلگردها به هم، ایجاد می‌شوند.

مقاومت کششی:

به تحمل و مقاومتِ کششیِ یک شئ یا جسم در برابر حداکثر کشش واردِ از طرفین، مقاومت کششی می‌گویند( مقاومت کششی متضاد مقاوت فشاری است)

چگالی یا دانسیته:

همانطور که اطلاع دارید چگالی یعنی نسبت جرم بر حجم به زبان ساده‌تر میزان فشردگی وزن یا جرم یک جسم یا عنصر را چگالی می‌گویند

 در مبحث دیوارهای تری دی پانل، دانسیته یونولیت‌ها جزء مشخصه و فاکتورهای اصلی بشمار می‌رود به طوری که برگه‌های پلی استایرنی بر اساس آن طبقه بندی می‌شوند

( طبقِ تعریف چگالی این بدان معنی است که ورقه‌های یونولیتی بر اساس میزان فشردگی‌ای که دارند طبقه بندی می‌شوند) P نمادِ میزان چگالی یا دانسیته یونلیتِ دیوارهای پیش ساخته است هر چه میزان دانسیته بیشتر باشد قیمت خرید آن نیز بیشتر است.

تری دی پانل چیست؟

تری دی پنل نوعی دیوار پیش ساخته سه بعدی است که اخیراً جایگزین مصالح‌های سنتی و قدیمی همچون دیوارهای آجری، سفالی، بلوکی و دیگر موارد مشابه شده است

 این دیوارها متشکل از یک لایه یونولیت یا پلی استایرن نسوز بعنوان هسته و دو لایه مش( به شبکه‌های فولادی پیش جوش( توری‌های فلزی)، مش گفته می‌شود که در طرفین هسته قرار می‌گیرند) هستند که همانندِ خرپا بواسطه مفتول‌هایی از جنس فلز به همدیگر متصل شده‌اند.

پس از جایگذاری تری دی پنل بایستی بر روی هر طرفِ آن بتن پاشیده شود این مصالح در سه نوعِ باربر، غیر باربر( دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی) و سقفی تولید( در مقاله‌های پیشین سایت پردیس سازه هر کدام از این دیوارها را شرح داده‌ایم) و عرضه می‌شوند در ادامه به چند ویژگی و مزیت مهمِ دیوارهای سه بعدی اشاره می‌شود:

 • ضد زلزله( پیوستگی و یکپارچگیِ اتصالات تری دی پنل باعث دوام در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله است)
 • پایین آوردن وزن کلیِ سازه به دلیل سبک بودن
 • عایق در برابر صدا و حرارت( به دلیل وجود یونولیت)
 • اقتصادی و به‌صرفه به دلیل عدم دور ریز و پرت مصالح
 • نصب و اجرای سریع
 • نصب آسان تأسیسات بدون نیاز به کنده‌کاری و اتلاف وقت
 • قابلیت اجرا برای ساخت دوطبقه بدون اسکلت

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده تری دی پانل:

برش گیر

جزء اتصالات منظمِ خرپایی است که باعث اتصال شبکه‌های جوش به هم‌دیگر در بالا و زیر یونولیت می‌شود جنس برش گیر از آهن است.

مفتول سرد کشیده شده

مفتول سرد کشیده شده در طی عملیات و فرایندهایی با نامِ کشش تنش زدایی و کشش مجدد، ایجاد می‌شود پس از انجام این عملیات، ضخامت و قطر مفتول نسبت به مفتول مبنا، کاهش می‌یابد.

شبکه جوش شده

مفتول‌های آهنی سرد کشیده شده به صورت عمود بر هم بواسطه جوش مقاومتی به هم‌دیگر متصل می‌شوند حاصل این اتصال‌ها شبکه‌هایی است که مش نامیده می‌شوند

چشمه شبکه مش

با روی هم قرار دادن میلگردها و جوش زدن آن‌ها به هم‌دیگر شکل‌های مربع مانندی ایجاد می‌شوند این شبکه‌های مربعی را چشمه شبکه مش می‌نامند

با کنار هم قرار گرفتن این چشمه‌ها و اتصال آن‌ها به هم با استفاده از جوش، توری‌های فلزی یا مش، ایجاد می‌شوند که در ساختار تری دی پانل، هسته یونولیتی را احاطه می‌کنند.

مشخصات تخصصی و فنی دیوارهای پیش ساخته تری دی پانل:

 • آهن یا فولادی که برای جوش زدن توری مش استفاده می‌شود از نوع بدون آج، ساده و سرد کشیده شده است.
 • استاندارد قطر و ضخامت مفتول‌های فلزی شبکه جوش شده( پیش‌تر در قسمت تعریف تری دی پانل اشاره شد که مفتول عامل اتصال هسته یونولیتی و لایه‌های مش به صورت خرپایی به هم‌دیگر است) حداقل 2/5( دو و نیم) و حداکثر 6 میلی‌متر است.
 • استاندارد ابعاد شبکه‌های چشمی که حاصل جوش خوردن مفتول‌ها در کنار هم هستند 5*5 و 8*8 سانتی‌متر است( این اندازه با توجه به نوع کاربری تری دی پنل توسط مهندس یا طراح مشخص می‌شود)
 • ضخامت و قطر مجاز و استاندارد برای استفاده از مفتول در دیوارهای تری دی پانل غیر باربر 2 میلی‌متر است.
 • استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های باربر 4000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های غیر باربر 3000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های غیرباربر 10 کیلوگرم بر مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های باربر 15 کیلوگرم بر مترمربع است.

سخن پایانی

گروه مهندسی پردیس سازه جهت اطلاعِ شما عزیزان لیست قیمت انواع تری دی پانل را در جداول زیر درج کرده است

 برای خریدی به‌صرفه و بدون واسطه می‌توانید پنل مورد نظر خود را سفارش و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید

برای ارسال نمونه تماس بگیرید!

فروش و ارسال به تمام نقاط ایران

اصفهان البرز ايلام آذربايجان شرقي آذربايجان غربي بوشهر تهران چهارمحال وبختياري

خراسان جنوبي خراسان رضوي خراسان شمال خوزستان زنجان سمنان سيستان وبلوچستان فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه كهگيلويه وبويراحمد گلستان گيلان لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

پردیس سازه قیمت ها و تغییرات را با دید باز رصد می کند و تغییرات را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع همکاران و کاربران گرامی می رساند.