قیمت روز تری دی پنل ( 3D-Panel ) فم سقفی – 29 دی ماه 99

تریدی پنل

دستمزد اجرا، قیمت و نصب تری دی پنل

دستمزد اجرا 3D پنل:

اجرای عملیات نصب تری دی پنل به صورت دهنه پر هر متر مبلغ 18000 هزار تومان

اجرای عملیات شاسی کشی و پروفیل گذاری هر کیلو به مبلغ 4800 تومان

اجرای عملیات شاتگریت دو طرف پنل به ازای هر متر مربع به مبلغ از 9000 تا 13000 تومان

قیمت تری دی پنل (3D-Panel):

لیست قیمت تریدی پنل
تریدی پانل با دانسیته 8
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
110500
تومان
پنل با فوم15 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
104500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
85500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
79500
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
81200
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
75200
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
77500
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
71500
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
73200
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
67200
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
69000
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
63000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
65000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
59000
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
60500
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
54500
تومان
تریدی پانل با فوم دانسیته 9
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
90000 هزار تومان
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
81500 هزار تومان
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.40
85700
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.40
79700
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
82000
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
76000
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
77700
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
71200
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
73500
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
67500
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
69500
تومان
پنل با فوم5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
63500
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
65000
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
59000
تومان
تریدی پانل با فوم دانسیته 10
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
119500
تومان
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
113500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
94500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
88500
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول .40
90200
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
84200
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
86500
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
80500
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
82200
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
76200
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
78000
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
72000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
74000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
68000
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
69500
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
63500
تومان
تریدی پنل با فوم دانسیته 12
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
128500
تومان
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
122500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
103500
تومان
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
97500
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
99200
تومان
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
93200
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
95500
تومان
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
89500
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
91200
تومان
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
85200
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
87000
تومان
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
81000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
83000
تومان
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
77000
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.40
78500
تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.40
72500
تومان
لیت قیمت اتصالات تری دی پنل
اتصالات
مفتول (اسید شور کلاف)
15200 هزار تومان
هر کیلو گرم
مش وتوری (هر ابعاد و سایز)
16100 تومان
هر کیلو گرم
فوم سقفی تیرچه کرمیت
قیمت یونولیت سقفی
یونولیت سقفی 2 * 0/50 * 25
فم سقفی 1 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
61500
تومان
فم سقفی 1/100 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
65800
تومان
فم سقفی 1/200 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
68200
تومان
فم سقفی 1/300 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
70200
تومان
فم سقفی 1/400 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
76300
تومان
فم سقفی 1/500 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
81200
تومان
فم سقفی 0/750 تا 0/850 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
48900
تومان
فم سقفی 0/950 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت
53800
تومان
فم سقفی کرومیت 66*0/25*1
فم سقفی 0/650 تا 0/700 کیلو گرم کرومیت 66*0/25*1
41300
تومان
ورق یونولیت فم
ورق 2*1 یک سانت
60000
تومان
ورق 2*1 دو سانت
11100
تومان
ورق 2*1 سه سانت
17300
تومان
ورق 2*1 چهار سانت
23400
تومان
ورق 2*1 پنج سانت
29500
تومان
نیاز به راهنمایی دارید؟ اینجا کلیک کنید!
خدمات انلاین
ارسال

معرفی تری دی پانل و مشخصات فنی آن

تری دی پانل جدیدترین مصالح ساختمانی است که به عنوان دیوار و سقف به کار گرفته می‌شود

مقاوم بودن در عینِ سبکی از بارزترین ویژگی‌های این نوع دیوارها است که باعث شده در سرتاسر جهان مورد توجه و استفاده قرار گیرد

نام و مشخصات تری دی پنل قطعاً برای افرادی که در حیطه ساختمان سازی فعالیت دارند آشنا و واضح است اما برای کسانی که تازگی وارد عرصه‌های ساختمانی شده‌اند یا در بدو ورودِ آن هستند

 واژه‌ای گنگ و نامفهوم است شرکت ساختمانی پردیس سازه به دلیل درخواست‌های شما مبنی بر معرفی دیوارهای تری دی پانل در متن زیربه طور کامل به شرح و نقد آن پرداخته است

با مطالعه این مطلب خود به تنهایی می‌توانید پنل مورد نظر را خریداری نمایید.

قبل از تعریفِ تری دی پنل، لازم است جهت درک بهتر با واژه‌ها و اصطلاحات زیر آشنا شوید:

یونولیت:

(EPS )، پلی استر فشرده، آکاسیف، پلی استایرن، پلاستوفوم، استایروفوم و فیبر سفید از دیگر نام‌های یونولیت هستند این مصالح ماده‌ای پلیمری، سفید رنگ و بسیار سبک است که طی فرایندهای پتروشیمی تهیه و دُرست می‌شود( با ریختن پلی استایرن درون جایگاه و قالب‌های خاص و منبسط شدن آن یونولیت بدست می‌آید) از ویژگی‌های بارز این محصول می‌توان به وزن کم و عایق بودن آن در برابر حرارت و اصوات اشاره کرد.

مش:

به توری‌هایی که بواسطه اتصالِ جوشی( به وسیله دستگاه جوش، وصل شده باشند) میلگردهای طولی و عرضی به صورت قائم، ساخته شده‌اند مش گفته می‌شود( این تعریف طبق استانداردهای ساختمانی ایران درج شده)،  استحکام و دوام بالا از مزیت‌های مهم توری‌های مش است که دلیل آن جوش‌های نقطه‌ای است که جهت اتصال میلگردها به هم، ایجاد می‌شوند.

مقاومت کششی:

به تحمل و مقاومتِ کششیِ یک شئ یا جسم در برابر حداکثر کشش واردِ از طرفین، مقاومت کششی می‌گویند( مقاومت کششی متضاد مقاوت فشاری است)

چگالی یا دانسیته:

همانطور که اطلاع دارید چگالی یعنی نسبت جرم بر حجم به زبان ساده‌تر میزان فشردگی وزن یا جرم یک جسم یا عنصر را چگالی می‌گویند

 در مبحث دیوارهای تری دی پانل، دانسیته یونولیت‌ها جزء مشخصه و فاکتورهای اصلی بشمار می‌رود به طوری که برگه‌های پلی استایرنی بر اساس آن طبقه بندی می‌شوند

( طبقِ تعریف چگالی این بدان معنی است که ورقه‌های یونولیتی بر اساس میزان فشردگی‌ای که دارند طبقه بندی می‌شوند) P نمادِ میزان چگالی یا دانسیته یونلیتِ دیوارهای پیش ساخته است هر چه میزان دانسیته بیشتر باشد قیمت خرید آن نیز بیشتر است.

تری دی پانل چیست؟

تری دی پنل نوعی دیوار پیش ساخته سه بعدی است که اخیراً جایگزین مصالح‌های سنتی و قدیمی همچون دیوارهای آجری، سفالی، بلوکی و دیگر موارد مشابه شده است

 این دیوارها متشکل از یک لایه یونولیت یا پلی استایرن نسوز بعنوان هسته و دو لایه مش( به شبکه‌های فولادی پیش جوش( توری‌های فلزی)، مش گفته می‌شود که در طرفین هسته قرار می‌گیرند) هستند که همانندِ خرپا بواسطه مفتول‌هایی از جنس فلز به همدیگر متصل شده‌اند.

پس از جایگذاری تری دی پنل بایستی بر روی هر طرفِ آن بتن پاشیده شود این مصالح در سه نوعِ باربر، غیر باربر( دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی) و سقفی تولید( در مقاله‌های پیشین سایت پردیس سازه هر کدام از این دیوارها را شرح داده‌ایم) و عرضه می‌شوند در ادامه به چند ویژگی و مزیت مهمِ دیوارهای سه بعدی اشاره می‌شود:

 • ضد زلزله( پیوستگی و یکپارچگیِ اتصالات تری دی پنل باعث دوام در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله است)
 • پایین آوردن وزن کلیِ سازه به دلیل سبک بودن
 • عایق در برابر صدا و حرارت( به دلیل وجود یونولیت)
 • اقتصادی و به‌صرفه به دلیل عدم دور ریز و پرت مصالح
 • نصب و اجرای سریع
 • نصب آسان تأسیسات بدون نیاز به کنده‌کاری و اتلاف وقت
 • قابلیت اجرا برای ساخت دوطبقه بدون اسکلت

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده تری دی پانل:

برش گیر

جزء اتصالات منظمِ خرپایی است که باعث اتصال شبکه‌های جوش به هم‌دیگر در بالا و زیر یونولیت می‌شود جنس برش گیر از آهن است.

مفتول سرد کشیده شده

مفتول سرد کشیده شده در طی عملیات و فرایندهایی با نامِ کشش تنش زدایی و کشش مجدد، ایجاد می‌شود پس از انجام این عملیات، ضخامت و قطر مفتول نسبت به مفتول مبنا، کاهش می‌یابد.

شبکه جوش شده

مفتول‌های آهنی سرد کشیده شده به صورت عمود بر هم بواسطه جوش مقاومتی به هم‌دیگر متصل می‌شوند حاصل این اتصال‌ها شبکه‌هایی است که مش نامیده می‌شوند

چشمه شبکه مش

با روی هم قرار دادن میلگردها و جوش زدن آن‌ها به هم‌دیگر شکل‌های مربع مانندی ایجاد می‌شوند این شبکه‌های مربعی را چشمه شبکه مش می‌نامند

با کنار هم قرار گرفتن این چشمه‌ها و اتصال آن‌ها به هم با استفاده از جوش، توری‌های فلزی یا مش، ایجاد می‌شوند که در ساختار تری دی پانل، هسته یونولیتی را احاطه می‌کنند.

مشخصات تخصصی و فنی دیوارهای پیش ساخته تری دی پانل:

 • آهن یا فولادی که برای جوش زدن توری مش استفاده می‌شود از نوع بدون آج، ساده و سرد کشیده شده است.
 • استاندارد قطر و ضخامت مفتول‌های فلزی شبکه جوش شده( پیش‌تر در قسمت تعریف تری دی پانل اشاره شد که مفتول عامل اتصال هسته یونولیتی و لایه‌های مش به صورت خرپایی به هم‌دیگر است) حداقل 2/5( دو و نیم) و حداکثر 6 میلی‌متر است.
 • استاندارد ابعاد شبکه‌های چشمی که حاصل جوش خوردن مفتول‌ها در کنار هم هستند 5*5 و 8*8 سانتی‌متر است( این اندازه با توجه به نوع کاربری تری دی پنل توسط مهندس یا طراح مشخص می‌شود)
 • ضخامت و قطر مجاز و استاندارد برای استفاده از مفتول در دیوارهای تری دی پانل غیر باربر 2 میلی‌متر است.
 • استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های باربر 4000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های غیر باربر 3000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های غیرباربر 10 کیلوگرم بر مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های باربر 15 کیلوگرم بر مترمربع است.

سخن پایانی

گروه مهندسی پردیس سازه جهت اطلاعِ شما عزیزان لیست قیمت انواع تری دی پانل را در جداول زیر درج کرده است

 برای خریدی به‌صرفه و بدون واسطه می‌توانید پنل مورد نظر خود را سفارش و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید

فروش و ارسال به تمام نقاط ایران

اصفهان البرز ايلام آذربايجان شرقي آذربايجان غربي بوشه تهران چهارمحال وبختياري

خراسان جنوبي خراسان رضوي خراسان شمال خوزستان زنجان سمنان سيستان وبلوچستان فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه كهگيلويه وبويراحمد گلستان گيلان لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

پردیس سازه قیمت ها و تغییرات را با دید باز رصد می کند و تغییرات را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع همکاران و کاربران گرامی می رساند.

اشتراک گذاری این برگه
خدمات انلاین
ارسال
error: Content is protected !!