نقاشی ساختمان با مصالح
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
30000 هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
28000 هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
32000 هزار تومان
رنگ مولتی کالر ، بلکا و کنیتکس
هر متر مربع
40000 هزار تومان
نقاشی ابزار گچ بری
هر متر طول
25000 هزار تومان
نقاشی نما روی داربست
هر متر مربع
58000 هزار تومان به بالا
نقاشی نرده ساده
هر طرف متر مربع
18000 الی29000هزار تومان
نقاشی نرده فرفوژه ساده
هر طرف متر مربع
32000 هزار تومان
نقاشی نرده فرفوژه پیچیده
هر طرف متر مربع
45000 هزار تومان
نقاشی سقف شیروانی، مخزن، سوله و…
هر متر مربع
38000 هزار تومان به بالا
کناف بتونه و درز گیری و رنگ
هر متر مربع
48000 هزار تومان به بالا
کناف بتونه و درز گیری
هر متر مربع
18000 هزار تومان
پتینه کاری
هر متر مربع
از 43 تا 62 هزار تومان
درب و پنجره
متر مربع
47000 هزار تومان
جدول
متر طول
19 تا 24هزار تومان
نقاشی ساختمان بدون مصالح
تامین مصالح بدون تاخیر به عهده کارفرما است.
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
23000 هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
23000 هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
25000هزار تومان
نرده ساده
هر طرف متر مربع
14000 هزار تومان
نرده فرفوژه
هر طرف متر مربع
18000 هزار تومان
نرده فرفوژه پیچیده
هر طرف متر مربع
28000 هزار تومان
درب و پنجره
متر مربع
28000 هزار تومان
جدول
متر طول
13000 تومان
نصب کاغذ دیواری
کاغذ دیواری خارجی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
رولی
45000 هزار تومان
کاغذ دیواری ایرانی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
رولی
35000 هزار تومان
نصب کاغذ دیواری عرض ۷۵سانت و ۱ متر
رولی
90000 هزار تومان
نصب کاغذ دیواری و برچسب عرض ۱.۵ متر و بالاتر
رولی
به صورت توافقی