نظارت رایگان بر کیفیت اجرای خدمات ساختمانی

پردیس سازه علاوه بر اجرای خدمات ساختمانی اعم از طراحی و اجرا، خدمات نظارت بر کیفیت اجرای ساخت و ساز های ساختمانی و عمرانی را نیز ارائه می کند. لذا نظارت رایگان بر کیفیت اجرای خدمات ساختمانی نیز در دستور کار پردیس سازه است.

نظارت رایگان بر کیفیت اجرا یا حسن انجام کار به درخواست کارفرما یا حتی مجری انجام میشود. روش درخواست و اجرا بصورت زیر است:

  • تکمیل فرم زیر و درج مشخصات پروژه
  • تماس پردیس سازه با شما جهت هماهنگی و بازدید
  • بازدید توسط کارشناس کیفیت پردیس سازه
  • ارائه گزارش و چک لیست روش های بهبود یا استپ به درخواست کننده
  • مشاوره هزینه در صورت لزوم

اشتراک گذاری این برگه
خدمات انلاین
ارسال
error: Content is protected !!