قیمت ساخت و نصب کانال

هزینه و دستمزد کانال کشی و کانال سازی (با مصالح و بدون مصالح)- خرداد 99

قیمت کانال سازی یا کانال کشی (قیمت ساخت و نصب کانال) در سال 99 به شرح زیر است:

قیمت نصب و ساخت کانال با توجه به موارد زیر تعیین می شود:

  • نوع ورق مورد استفاده در کانال سازی
  • جنس ورق مورد استفاده در کانال سازی
  • ضخامت ورق مورد استفاده در کانال سازی
  • متراژ کار یا طول کانال
  • سختی کار یا شرایط کارگاه

Shortcode 

هزینه و دستمزد کانال سازی و کانال کشی-
کانال کشی و کانال سازی کولر
دستمزد و هزینه نصب کانال (با مصالح و بدون مصالح)
ورق گالوانیزه 0/5 (50 درصد)-بند کشویی
70000 تومان (به ازای هر متر مربع)
با مصالح
ورق ۰/۵ پنجاه درصد
۶۸ هزار تومان (هر متر مربع ورق)
فقط مصالح
ورق گالوانیزه 0/55 (55 درصد)-بند کشویی
75000 تومان (به ازای هر متر مربع)
با مصالح
ورق گالوانیزه 0/6 (60 درصد)-بند کشویی
80000 تومان (به ازای هر متر مربع)
با مصالح
ورق گالوانیزه 0/55 (55 درصد)-فلنج آهنی
105000 تومان (به ازای هر متر مربع)
با مصالح
ورق گالوانیزه 0/6 (60 درصد)-فلنج آهنی
105000 تومان (به ازای هر متر مربع)
با مصالح
ورق گالوانیزه 0/7 (70 درصد)-فلنج آهنی
120000 (به ازای هر متر مربع)
با مصالح
دستمزد نصب کانال
۲۰ الی ۳۵ هزار تومان با توجه به سختی کار (به ازای هر متر مربع)
بدون مصالح
دریچه آهنی
۲۰۰ هزار تومان
هر اینچ
دریچه آلومنیوم
۴۵۰ هزار تومان
هر اینچ
نمره ۵۰- هر متر
۱۴۰ هزار تومان (مصالح+دستمزد)
لوله
نمره ۴۵- هر متر
۱۱۰ هزار تومان (مصالح+دستمزد)
لوله
لوله
۱۰۰ هزار تومان (مصالح+دستمزد)
نمره ۳۵- هر متر
لوله
۹۰ هزار تومان (مصالح+دستمزد)
نمره ۳۰- هر متر
کلاهک H
۱۵۰ هزار تومان
سایز ۳۰- هر عدد
کلاهک H
۱۳۰ هزار تومان
سایز ۲۵- هر عدد
کلاهک H
۱۰۰ هزار تومان
سایز ۲۰- هر عدد
کلاهک H
۷۰ هزار تومان
سایز ۱۵- هر عدد
کلاهک H
سایز ۱۰- هر عدد
۶۰ هزار تومان
سفارش ساخت و نصب

دستمزد نصب کانال در حالت کلی هر متر از ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان متغیر است و به سختی کار بستگی دارد. از اینرو کار بایستی بازدید شود.

کانال کشی با متراژ کمتر از ۴۰۰ متر، معمولا بصورت چکی انجام می شوند.

توصیه: بهتر است هم ساخت و هم نصب کانال به یک پیمانکار واگذار شود تا تعهد در مسئولیت و هم هزینه اجرا منطقی تر باشد.

دانلود فایل هزینه کلیه کارهای ساختمانی

در صورتی که ابهام یا سوالی دارید بطور رایگان از پردیس سازه بپرسید. افتخار پردیس سازه است تا بتواند شما را راهنمایی کند.

بروزترین وبسایت اطلاعات ساختمانی

خدمات ساختمانی پردیس سازه افتخار دارد که با تحقیقات میدانی، آخرین لیست هزینه خدمات ساختمانی را ارائه می کند. از این رو مدعی عاری از نقص نیستیم و از شما همکاران گرامی تقاضا داریم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در این راه یاری نمایید.

دانلود فایل هزینه کلیه کارهای ساختمانی

دانلود فایل کامل اجرت لوله کشی ساختمان

دانلود فایل کامل دستمزد برق کشی ساختمان

دانلود فایل کامل دستمزد نقاشی ساختمان

دانلود فایل هزینه کلیه کارهای ساختمانی

مرکز دانلود فایل های کاربردی خدمات ساختمانی

هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در سال 99

دانلود لیست کامل قیمت و دستمزد فونداسیون و اسکلت بتنی

دانلود داکیومنت زمانبندی و هزینه ساخت پروژه مسکونی شش طبقه در سال 99


مرکز دانلود فایل های کاربردی خدمات ساختمانی