درج تبلیغات و معرفی کسب و کار در پردیس سازه

ضمن تشکر از حسن نظر شما کاربران ، مشتریان و همکاران ارجمند، می توانید با درج تبلیغات مصالح و معرفی کسب و کار خود در صفحه مورد نظر، از پتانسیل فضای مجازی پردیس سازه بهره مند شوید.

نمای کلی درج تبلیغات در سه بخش پیش بینی شده است که پس از ارائه هزینه و توضیحات خدمات مربوط به هر برگه درج خواهد گردید.

هزینه تبلیغ با توجه به متوسط بازدید آن صفحه (طراحی، بازسازی، فنداسیون، گچ کاری، نقاشی و …) تعیین می شود. لذا ابتدا مبلغ آگهی تبلیغ با توجه به آمار گذشته اخذ می گردد و در پایان دوره تبلیغ، اگر تعداد بازدید کمتر از متوسط محاسبات بود، اختلاف هزینه به مشتری گرامی عودت می گردد.

در هر صفحه تنها سه عنوان آگهی قابل درج است که سعی می شود موضوعات آگهی های انتخاب شده با یکدیگر متفاوت باشند بعبارتی برای برآورده کردن نیاز بازدیدکنندگان صرفا یک آگهی با آن موضوع وجود داشته باشد.

قالب درج آگهی بصورت تصویر زیر است:

ثبت سفارش تبلیغ در پردیس سازه– جهت سفارش درج تبلیغ در وبسایت پردیس سازه فرم زیر را تکمیل نمایید. همچنین می توانید با شماره های زیر نیز تماس بگیرید.

همچنین می توانید با واتس آپ شماره 0912571746 نیز مذاکره نمایید

اشتراک گذاری این برگه