دستمزد کروم بندی

قیمت کروم بندی- شهریور 99

  • کروم بندی دیوار
  • کروم بندی کف
  • کروم بندی پشت بام
دستمزد کروم بندی
کروم بندی
دستمزد
کروم بندی دیوار
20000 تومان
متر طول
کروم بندی کف
20000 تومان
متر طول
کروم بندی پشت بام
25000 تومان
متر طول
کروم بندی و بارریزی و سیمانکاری
از 45000تا تومان65000
هر متر مربع
اشتراک گذاری این برگه
خدمات انلاین
ارسال
error: Content is protected !!