دستمزد کارگر وبنا و…

بروز ترین وب سایت ساختمانی
بروز رسانی در تاریخ: خرداد ۹۸

دستمزد روزمزد کارگر ، بنا، جوشکار……

 

-دستمزد روزمزد کارگر ساده در تهران روزی ۹۰۰۰۰ تومان

_ دستمزد روزمزد بنا در تهران روزی۱۸۰۰۰۰ هزار تومان

– دستمزد روزمزد جوشکار در تهران روزی ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

گچکار

– دستمزد روزمزد گچکار در تهران روزی ۲۴۰۰۰۰ هزار تومان

 

نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان

– دستمزد روزمزد نقاش در تهران روزی ۲۴۰۰۰۰ هزار تومان

 

دستمزد روزمزد کاشیکار در تهران روزی ۲۲۰۰۰۰ هزار تومان

همکاران عزیز انتقادات و پیشنهادات شما با جان دل پذیرا هستیم. لطفا تماس بگیرید یا پیام بفرستید. تشکر

اشتراک گذاری این برگه