دستمزد و هزینه کروم بندی

کروم بندی معمولا جزئی از یک کار است و توصیه می شود توسط یک شخص که کار وابسته بعدی را انجام میدهد اجرا شود.

کروم بندی در واقع آماده سازی و تنظیمات لازم برای اجرای گچ کاری هموار، نمای هموار، بام شیب بندی شده دقیق و تنظیمات قاب پنجره ها انجام می شود.

  • دستمزد کروم بندی دیوار (گچ یا آستر)
  • دستمزد کروم بندی دور پنجره ها و درب ها
  • دستمزد کروم بندی پشت بام

دستمزد کروم بندی

خدمات وب سایت پردیس سازه واحد قیمت توضیحات
کروم بندی دیوار هر متر طول 25000 تومان کروم بندی با ملاتی یا گچ
کروم بندی کف هر متر مربع 30000 تومان داخل واحد ها
کروم بندی پشت بام هر متر مربع 35000 تومان شیب بندی
کرم بندی ،بارریزی ،سیمانکاری هر متر مربع 93000 تومان دستمزد کلیه کار شیب بندی و سیمانکاری کف
سبد خرید
error: کپی غیر فعال است !!