دستمزد و اجرای حفر چاه-آبان 99

دستمزد و هزینه مقنی:

اجرت حفر چاه فاضلاب و عمیق -
کندن چاه
کندن چاه تا ۵۰ متر
350000 تومان
هر متر
بیشتر از ۵۰ متر
600000 هزار تومان.
هر متر
کندن چاه در آب (بدون دستگاه)
850000 هزار تومان
هر متر
کندن قنات
هر متر
500000 الی 800000 هزار تومان (بدون دستگاه)
سفارش اجرا
اشتراک گذاری این برگه
خدمات انلاین
ارسال
error: Content is protected !!