سنگ آنتیک و سنگ بادبر سال 1401

هزینه و دستمزد سنگ آنتیک و سنگ بادبر

جدول هزینه و دستمزد سنگ آنتیک و سنگ بادبر

دستمزد نصب سنگ آنتیک و سنگ بادبر-
سنگ آنتیک اجرا با چسب
85000 هزار تومان
ابعاد 2 سانتی تا 5 سانتی
هر متر مربع
65000 هزار تومان
ابعاد 5 سانتی تا 10 سانتی
هر متر مربع
55000 هزار تومان
10 سانتی به بالا
هر متر مربع
سنگ آنتیک اجرا دوغابی
150000 هزار تومان
ابعاد 2 سانتی تا 5 سانتی
هر متر مربع
130000 هزار تومان
ابعاد 5 سانتی تا 10 سانتی
هر متر مربع
110000 هزار تومان
10 سانتی به بالا
هر متر مربع

انتخاب سنگ مناسب هر بخش خانه و اماکن

بروزترین وبسایت اطلاعات ساختمانی

خدمات ساختمانی پردیس سازه افتخار دارد که با تحقیقات میدانی، آخرین لیست هزینه خدمات ساختمانی را ارائه می کند. از این رو مدعی عاری از نقص نیستیم و از شما همکاران گرامی تقاضا داریم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در این راه یاری نمایید.