سنگ کاری کف و بدنه
کف پارکینگ یا کف واحد یا پاگرد راه پله
هر متر مربع
45000 تومان
بدنه واحد
هر متر مربع
90000 تومان
بدنه پاسیو
هر متر مربع
130000 تومان
بدنه راه پله:
هر متر مربع
135000 تومان
نصب سنگ پله
نصب سنگ پله با زیر پله به طول یک متر و بیست سانت
هر عدد
35000 تومان
سنگ کاری نما ساختمان
نمای کلاسیک یا رومی بنا به طرح
هر متر مربع
150000 تا 320000 تومان
نمای ساده:
هر متر مربع
140000 تومان
نصب سنگ اسلب
متغیر بودن قیمت نصب سنگ اسلب، به ابعاد و قیمت سنگ و بوک مچ بستگی دارد.
نصب در کف
هر متر مربع
140000 الی 350000 تومان
نصب در دیوار
هر مترمربع
150000 الی 210000 تومان
نصب نرده سنگی
نصب در نما کاری و تراس- نصب در کف
نصب در وضعیت ساده
هر عدد
45000 تومان
نصب با سختی کار بالا
هر عدد
60000 هزار تومان به بالا