دستمزد دیوارکشی اجری، بلوکی و سایر

دستمزد و هزینه دیوارکشی

هزینه هر متر مربع دیوار بلوکی عرض 20 با کندن پی ، مصالح و دستمزد 220هزار تومان بروزرسانی فروردین 1401!! دیوارکشی بلوکی و آجری کار نمی کنیم!

لیست قیمت دیوارکشی شامل موارد زیر است:

  • دستمزد دیوارکشی با آجر فشاری
  • دستمزد دیوارکشی با آجر سفالی
  • دستمزد دیوارکشی با بلوک سیمانی و لیکا
  • دستمزد دیوارچینی با آجر سفال+بندکشی دوطرف
  • هزینه و دستمزد والپست
دستمزد دیوار کشی ساختمان و زمین -
دیوارکشی با آجر فشاری
45000 تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
65000 تومان
دیوارکشی با آجر فشاری ( ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
95000 تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۳۵ سانتی)
هر متر مربع
دیوارکشی با سفالی
45000 تومان.
دیوارکشی با آجر سفالی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
55000 تومان
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
75000 تومان.
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
دیوار بلوک سیمانی یا لیکا
45000 تومان
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
55000 تومان
دیوارکشی با بلوک سیمانی یا لیکا(تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
75000 تومان
دیوارکشی با بلوک سیمانی یا لیکا(تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
دیوار کشی با آجر سفال پنج سوراخ
220000 هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با یک طرف بند کشی
هر متر مربع (دیوار ۲۰ سانت)
280000 هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با دو طرف بند کشی
هر متر مربع (دیوار ۲۰ سانت)
والپست
55000 تا 115000
والپست با دو طرف نبشی ۴
هر عدد از 1 متر تا 3 متر
دیوار کشی هبلکس
65000 تومان
دیوار کشی هبلکس با چسب
هر متر مربع

مطلالب پیشنهادی برای شما

محاسبه آنلاین هزینه و دستمزد دیوارکشی

بروزترین وبسایت اطلاعات ساختمانی

خدمات ساختمانی پردیس سازه افتخار دارد که با تحقیقات میدانی، آخرین لیست هزینه خدمات ساختمانی را ارائه می کند. از این رو مدعی عاری از نقص نیستیم و از شما همکاران گرامی تقاضا داریم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در این راه یاری نمایید.

دانلود فایل هزینه کلیه کارهای ساختمانی

دانلود فایل کامل اجرت لوله کشی ساختمان

دانلود فایل کامل دستمزد برق کشی ساختمان

دانلود فایل کامل دستمزد نقاشی ساختمان

دانلود فایل هزینه کلیه کارهای ساختمانی

مرکز دانلود فایل های کاربردی خدمات ساختمانی

هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان

دانلود داکیومنت زمانبندی و هزینه ساخت پروژه مسکونی شش طبقه در سال 99