لیست دستمزد کارهای ساختمانی و ویلایی سال ۹۸


به وب سایت پردیس سازه خوش آمدید

 شرکت ساختمانی پایا سازان میکا

قیمت اجرایی نسبت به حجم کار و شرایط کارگاه تا ۱۰% متغیر است!

دانلود فایل لیست دستمزدها 

هزینه نصب کاشی و سرامیک -فروردین 98
۱۵۰۰۰ هزار تومان
کاشی و سرامیک کاری دیوار
هر متر مربع
۱۵۰۰۰ هزار تومان
کاشی و سرامیک کاری کف
هر متر مربع
۲۵۰۰۰۰ هزار تومان تا ۴۵۰۰۰۰هزار تومان
کاشی‌کاری بین کابینت آشپزخانه با چسب کاشی
هر واحد
از 28000 هزار تومان
کاشی و سرامیک کاری دیوار دوغابی
هر متر مربع
28000هزار تومان
بدنه آشپزخانه :کاشی با ابعاد ۳۰ در ۶۰ :
هر متر مربع
30000هزار تومان
بدنه حمام و توالت:کاشی با ابعاد ۳۰ در ۶۰:
هر متر مربع
30000 هزار تومان
بدنه پاسیو:کاشی با ابعاد ۴۰ در ۸۰:
هر متر مربع
32000 هزار تومان
بدنه راه پله:کاشی با ابعاد ۴۰ در ۸۰:
هر متر مربع
28000هزار تومان
شمشیری کنار پله:
هر متر طول
۱۰۰۰۰۰۰ هزار تومان تا ۱۶۰۰۰۰تومان
سنگ اسلب
هر متر مربع
۱۸۰۰۰هزار تومان
سرامیک کاری:کف(ساده):
هر متر مربع
۲۰۰۰۰هزار تومان
سرامیک کاری:کف(آجری):
هر متر مربع
۲۰۰۰۰ هزار تومان
سرامیک کاری:کف (لوزی):
هر متر مربع
اجرت گچ کاری و گچ بری ساختمان فروردین 98
۱۲۰۰۰ هزار تومان
گچ وخاک
هر متر مربع
۲۰۰۰۰هزار تومان
رابیس ساده
هر متر مربع
۲۲۰۰۰هزار تومان
نور مخفی
هر متر طول
۱۶۰۰۰هزار تومان به بالا
ابزار کنج سقف
هر متر طول
۱۱۰۰۰هزار تومان
قاشقی
هر متر طول
۱۳۰۰۰ هزار تومان
قاب سقف
هر متر طول
۷۵۰۰۰ هزار تومان
ستون چهار گوش با ابزار و سر تاجی ساده
هر طرف متر طولی
50000 هزار تومان
خط ورساچی
هر متر طول
35000 تا 80000 هزار تومان
دندان موشی
هر متر طول
45000 هزار تومان
خط کوفی
هر متر طول
70000 هزار تومان
خط زنجیره ای
هر متر طول
دستمزد نقاشی ساختمان - فروردین 98
۱۲۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۰۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۰۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۰۰۰۰هزار تومان
رنگ مولتی کالر ، بلکا و کنیتکس
هر متر مربع
۸۰۰۰هزار تومان
نقاشی ابزار گچ بری
هر متر طول
۱۲۰۰۰هزار تومان به بالا
نقاشی نما روی داربست
هر متر مربع
۶۰۰۰هزار تومان
نقاشی نرده
هر طرف متر مربع
۱۲۰۰۰هزار تومان به بالا
نقاشی سقف شیروانی، مخزن، سوله و…
هر متر مربع
۱۰۰۰۰هزار تومان به بالا
کناف بتونه و درز گیری و رنگ
هر متر مربع
6000 هزار تومان
کناف بتونه و درز گیری
هر متر مربع
۹۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۸۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۸۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۵۰۰۰هزار تومان
کاغذ دیواری خارجی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
رولی
۱۰۰۰۰ هزار تومان
کاغذ دیواری ایرانی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
رولی
۴۵۰۰۰هزار تومان
نصب کاغذ دیواری عرض ۷۵سانت و ۱ متر
رولی
به صورت توافقی
نصب کاغذ دیواری و برچسب عرض ۱.۵ متر و بالاتر
رولی
دستمزد نصب سنگ آنتیک و سنگ بادبر فروردین 98
45000 هزار تومان
ابعاد 2 سانتی تا 5 سانتی
هر متر مربع
35000 هزار تومان
ابعاد 5 سانتی تا 10 سانتی
هر متر مربع
20000 هزار تومان
10 سانتی به بالا
هر متر مربع
70000 هزار تومان
ابعاد 2 سانتی تا 5 سانتی
هر متر مربع
60000 هزار تومان
ابعاد 5 سانتی تا 10 سانتی
هر متر مربع
50000 هزار تومان
10 سانتی به بالا
هر متر مربع
نصب چهار چوب درب اتاق ها و سرویس ها و ورودی فروردین 98
از ۲۲ هزارتومان تا ۲۸هزارتومان
نصب چهار چوب درب با پر کردن با ملات سیمان
هر عدد
اجرت اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی و آهنی - فروردین 98
۶۰۰ تا ۹۰۰ تومان
ساخت(تیرچه بلوک) و اجرای سقف با(تیرچه بلوک
کیلویی
۱۸۰۰۰ تومان
اجرای سقف (تیرچه کرومیت)
هر متر مربع
۲۰۰۰۰ تومان
اجرای سقف (کامپوزیت)
هر متر مربع
۱۸۰۰۰ تومان
اجرای سقف (عرشه فولادی)
هر متر مربع
۶۰۰ تومان
شناژبندی فنداسیون رادیه
هر کیلوگرم
۷۵۰تومان
شناژبندی فنداسیون نواری
هر کیلوگرم
۳۲۰۰۰ تومان.
قالب بندی فنداسیون
هرمترمربع
۱۲۰۰۰ تومان.
بتن ریزی فنداسیون بتن آماده با پمپ
هر متر مکعب
۲۵۰۰۰
صفحه گذاری بدون هواگیر ورگراژ.
هزار تومان
۴۵۰۰۰
صفحه گذاری با هوا گیری و رگراژ
هزار تومان
۲۲۰۰۰
اجرای سقف تیرچه بلوک اسکلت آهن تک تیرچه
هزار تومان
۲۶۰۰۰
تیرچه دوبل
هزار تومان
۲۴۰۰۰
تک تیرچه سقف های که قناس است
هزار تومان
۱۲۰۰۰ تومان
قالب دور اسکلت
هرمتر طول
۵۰۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی دراسکلت آهن دیوار یک طرفه
هرمتر مربع
۹۰۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی دراسکلت آهن دیوار دو طرفه
هرمتر مربع
۲۲۰۰۰ تومان
اجرای سقف کامپوزیت در ارتفاع معمولی
هرمتر مربع
۳۰۰۰۰هزار تومان
اجرای اسکلت بتنی تا شش طبقه
هرمتر مربعی
۵۰۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی در اسکلت بتن
دیوار یک طرفه
۹۰۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی در اسکلت بتن
دیوار دو طرفه
۹۵۰۰۰ تومان
اجرای هرمتر مربع سقف های کوبیاکس بدون دیوار برشی
هرمتر مربعی
۴۳۰۰۰ تومان.
اجرای سقف های رودیوار با شناژبندی
هرمترمربع
۵۵۰۰۰ تومان
اجرای سقف های رو دیوار نعل درگاه
هرمترطول
8000 تومان
اجرای بتن مگر بابتن آماده
هرمترمربع
۳۴۰۰۰ تومان.
اجرای بتن مگر بابتن دستی
هرمترمربع
اجرت دیوار کشی ساختمان مسکونی -فروردین 98
۱۸۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۲۵۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۵ یا ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
۳۵۰۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۳۵ سانتی)
هر متر مربع
۱۴۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با آجر سفالی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۱۸۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
۲۰۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
۱۶۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با لیکا(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۱۸۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با لیکا(تیغه ۱۵ سانتی):
هر متر مربع
۲۲۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با لیکا(تیغه ۲۰ سانتی):
هر متر مربع
۶۵۰۰۰ هزار تومان تا ۹۰۰۰۰ هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با بند کشی
هر متر مربع
اجرت دیوار کشی ساختمان ویلایی - فروردین 98
۶۵۰۰۰ تومان
دیوار سنگی بدون نما لاشه چینی عرض دیوار ۵۰ سانت ارتفاع تا ۳ متر
هر متر مربع
۹۵۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی حکمی باردار مالن بند تو خالی عرض دیوار ۵۰ سانت ارتفاع تا ۳ متر با بندکشی
هر متر مربع
۱۳۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی مالن بند تو خالی لوزی عرض دیوار ۵۰سانت ارتفاع تا ۳متر با بند کشی
هر متر مربع
۹۵۰۰۰ تومان
دیوار سنگی ورقه‌ای مالن چکشی عرض دیوار۴۰ سانت ارتفاع تا۳ متر با بند کشی
هر متر مربع
۹۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی ورقه‌ای مالن برش با دستگاه عرض دیوار ۴۰ سانت تا ارتفاع ۳متر بنا به طرح با بند کشی
هر متر مربع
۳۵۰۰۰تومان
دیوار سنگی خشکه چینی
هر متر مربع
۹۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی سنگ قلوه بنا به اندازه سنگ با بند کشی
هر متر مربع
۱۵۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ تومان
درپوش سر دیوار
متر طول
اجرت سنگ فرش کف ورقه ای -فروردین 98
هر متر مربع ۲۸۰۰۰ تومان
سنگ فرش ورقه ای
هر متر مربع
۳۵۰۰۰ تومان
سنگ فرش ورقه ای چکشی ساده
هر متر مربع
۵۵۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ تومان
سنگ فرش ورقه ای برش با دستگاه
هر متر مربع
۲۸۰۰۰ تومان
سنگ فرش رود خانه ای
هر متر مربع
دستمزد سنگ کاری تراورتن و گرانیت... -فروردین 98
۱۸۰۰۰ تومان
کف پارکینگ یا کف واحد یا پاگرد راه پله
هر متر مربع
۳۸۰۰۰ تومان
بدنه واحد
هر متر مربع
۴۵۰۰۰ تومان
بدنه پاسیو
هر متر مربع
۵۰۰۰۰ تومان
بدنه راه پله:
هر متر مربع
۱۸۰۰۰ تومان
نصب سنگ پله با زیر پله به طول یک متر و بیست سانت
هر عدد
۶۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ تومان
نمای کلاسیک یا رومی بنا به طرح
هر متر مربع
۵۵۰۰۰ تومان
نمای ساده:
هر متر مربع
دستمزد سیمانکاری -فروردین 98
۲۳۰۰۰ تومان
سیمانکاری:سیمان سیاه:
هر متر مربع
۱۱۰۰۰ تومان
سیمانکاری:سیمان سفید
: هر متر مربع
۶۰۰۰ تومان
سیمانکاری:سیمان تگری:
هر متر مربع
۷۰۰۰۰ هزار تومان به بالا
سیمانکاری شسته
هر متر مربع
۳۵۰۰۰ تومان
سیمانکاری زیر کار با مصالح
هر متر مربع
۲۰۰۰۰ تومان
رویه یا سفید کاری با مصالح
هر متر مربع
۱۵۰۰۰ تومان
رویه با سیمان سیاه
هر متر مربع
هزینه قیر گونی و ایزوگام - فروردین 98
۲۲۰۰۰ تومان
ایزوگام تک لا
هر متر مربع
۳۶۰۰۰ تومان
ایزوگام دو لا
هر متر مربع
4۰۰۰تومان
نصب ایزوگام
هر متر مربع
200000 هزار تومان
لکه گیری
روزی
آجر نمابا اجر نسوز و…. - فروردین 98
از ۵۵۰۰۰ تومان تا ۸۵۰۰۰ تومان
آجر نما ساختمان و حیاط
هر متر مربع
۵۰۰۰۰ هزار تومان
هره
متر طول
از 30000 هزار تومان
آجر نما داخل ساختمان چسبی
هر متر مربع
اجرت نصب موزائیک - فروردین 98
۱۸۰۰۰ هزار تومان
موزائیک کاری ساده:
هر متر مربع
۲۰۰۰۰هزار تومان
موزائیک کاری لوزی:
هر متر مربع
۱۸۰۰۰هزار تومان
واش بتن
هر متر مربع
۸۰۰۰ ۱ هزار تومان
نصب قرنیزدوغابی
هر متر طول
۸۰۰۰ هزار تومان
نصب قرنیز چسبی
هر متر طول
اجرت رابیتس کاری - فروردین 98
از 10000 تومان تا ۱8۰۰۰ تومان
رابیتس کاری سقف و دیوار
هر متر مربع
18000 تومان
رابیتس کاری نور مخفی
هر متر طول
اجرت حفر چاه فاضلاب و عمیق -فروردین 98
75۰۰۰تومان
کندن چاه تا ۵۰ متر
هر متر
130000 هزار تومان.
بیشتر از ۵۰ متر
هر متر
480000 هزار تومان
کندن چاه در آب
هر متر
220000 هزار تومان
کندن قنات
هر متر
اجرت جدول کشی -فروردین 98
2۵۰۰۰ هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 50 با زیرسازی و بتن
هر متر طول
20000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 30 با زیرسازی و بتن
هر متر طول
 
 
طراحی محوطه و فضای سبز
طراحی محوطه و فضای سبز
هزینه طراحی و اجرا محوطه و فضای سبز

طراحی هر متر مربع محوطه و فضای سبز  از ۳۷۰۰ تومان تا۸۰۰۰  تومان

کاشت چمن و….. هر متر مربع از ۲۸۰۰۰ هزار تومان تا ۴۵۰۰۰هزارتومان

ادامه مطلب………..

انجام کلیه خدمات ساختمانی شامل اپارتمان, محوطه‌سازی، ویلا سازی طبق آخرین متد و نقشه های روز دنیا همراه با طراحی سازه و معماری برای ویلا و ساختمان های خاص
همچنین کلیه خدمات بازسازی ,شامل بازسازی وتعمیرات جزیی و کلی،کارهای خرده کاری تخریب و نوسازی ، رفع نم ، نقاشی مقاوم سازی ,لوله کشی , کاشی کاری و…..با نظارت دقیق و اکیپ حرفه ای
کلیه خدمات به صورت مدیریت پیمان و یا قرارداد مقطوع قابل اجرا می باشد،
با خدمات و ضمانت چند ساله
شما عزیزان می‌توانید همین حالا با ماتماس بگیرید تا در سریعترین زمان ممکن کلیه خدمات  بازدید و برآورد هزینه  به صورت( کاملا رایگان )ارائه دهیم.
هدف ما جلب رضایت شما ست ?
تعرفه های ساختمان به دلیل نوسان قیمت ها در فصل ها و سالهای مختلف نا مشخص بوده و همواره دست خوش تغییرات عمده ای بوده است.
شما عزیزان می توانید برای محاسبه دقیق تر تعرفه ساخت ساختمان خود با شماره تلفن مندرج در سایت یا تلگرام تماس حاصل نمایید.

((بازدیداز تهران و حومه رایگان) )

پاسخ‌گویی ۸ صبح الی ۲۱ شب

لیست کلیه کارهای

ساختمانی در برگه ها???

اشتراک گذاری این برگه