لیست دستمزد کارهای ساختمانی و ویلایی سال ۹۸


به وب سایت پردیس سازه خوش آمدید

 گروه خدمات ساختمانی پردیس سازه

قیمت اجرایی نسبت به حجم کار و شرایط کارگاه تا ۱۰% متغیر است!

دانلود فایل لیست دستمزدها 

هزینه نصب کاشی و سرامیک -مرداد ماه98
۲۰۰۰۰ هزار تومان
کاشی و سرامیک کاری دیوار
هر متر مربع
۲۲۰۰۰ هزار تومان
کاشی و سرامیک کاری کف
هر متر مربع
۳۵۰۰۰۰ هزار تومان تا ۵۵۰۰۰۰هزار تومان
کاشی‌کاری بین کابینت آشپزخانه با چسب کاشی
هر واحد
از ۳۸۰۰۰ هزار تومان
کاشی و سرامیک کاری دیوار دوغابی
هر متر مربع
۳۸۰۰۰هزار تومان
بدنه آشپزخانه :کاشی با ابعاد ۳۰ در ۶۰ :
هر متر مربع
۴۲۰۰۰ هزار تومان
بدنه حمام و توالت:کاشی با ابعاد ۳۰ در ۶۰:
هر متر مربع
۴۵۰۰۰ هزار تومان
بدنه پاسیو:کاشی با ابعاد ۴۰ در ۸۰:
هر متر مربع
۰۰۰ ۵۲هزار تومان
بدنه راه پله:کاشی با ابعاد ۴۰ در ۸۰:
هر متر مربع
۳۸۰۰۰هزار تومان
شمشیری کنار پله:
هر متر طول
۱۰۰۰۰۰۰ هزار تومان تا ۲۲۰۰۰۰تومان
سنگ اسلب
هر متر مربع
۲۲۰۰۰هزار تومان
سرامیک کاری:کف(ساده):
هر متر مربع
۲۵۰۰۰هزار تومان
سرامیک کاری:کف(آجری):
هر متر مربع
۲۸۰۰۰ هزار تومان
سرامیک کاری:کف (لوزی):
هر متر مربع
اجرت گچ کاری و گچ بری ساختمان- مرداد ماه 98
۱۴۰۰۰ هزار تومان
گچ وخاک
هر متر مربع
۲۵۰۰۰هزار تومان
رابیس ساده
هر متر مربع
۲۵۰۰۰هزار تومان
نور مخفی
هر متر طول
۱۸۰۰۰هزار تومان به بالا
ابزار کنج سقف
هر متر طول
۱۴۰۰۰هزار تومان
قاشقی
هر متر طول
۱۸۰۰۰ هزار تومان
قاب سقف
هر متر طول
۱۲۵۰۰۰ هزار تومان
ستون چهار گوش با ابزار و سر تاجی ساده
هر طرف متر طولی
۷۵۰۰۰ هزار تومان
خط ورساچی
هر متر طول
۴۵۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ هزار تومان
دندان موشی
هر متر طول
۷۵۰۰۰ هزار تومان
خط کوفی
هر متر طول
۹۵۰۰۰ هزار تومان
خط زنجیره ای
هر متر طول
دستمزد نقاشی ساختمان - مرداد ماه 98
۱۵۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۳۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۳۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۳۰۰۰هزار تومان
رنگ مولتی کالر ، بلکا و کنیتکس
هر متر مربع
۱۰۰۰۰هزار تومان
نقاشی ابزار گچ بری
هر متر طول
۱۸۰۰۰هزار تومان به بالا
نقاشی نما روی داربست
هر متر مربع
۸۰۰۰هزار تومان
نقاشی نرده
هر طرف متر مربع
۱۶۰۰۰هزار تومان به بالا
نقاشی سقف شیروانی، مخزن، سوله و…
هر متر مربع
۱۶۰۰۰هزار تومان به بالا
کناف بتونه و درز گیری و رنگ
هر متر مربع
۹۰۰۰ هزار تومان
کناف بتونه و درز گیری
هر متر مربع
۱۱۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۰۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۱۰۰۰۰هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
هر متر مربع
۲۵۰۰۰هزار تومان
کاغذ دیواری خارجی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
رولی
۱۵۰۰۰ هزار تومان
کاغذ دیواری ایرانی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
رولی
۶۰۰۰۰هزار تومان
نصب کاغذ دیواری عرض ۷۵سانت و ۱ متر
رولی
به صورت توافقی
نصب کاغذ دیواری و برچسب عرض ۱.۵ متر و بالاتر
رولی
دستمزد نصب سنگ آنتیک و سنگ بادبر- مرداد ماه 98
45000 هزار تومان
ابعاد 2 سانتی تا 5 سانتی
هر متر مربع
35000 هزار تومان
ابعاد 5 سانتی تا 10 سانتی
هر متر مربع
20000 هزار تومان
10 سانتی به بالا
هر متر مربع
70000 هزار تومان
ابعاد 2 سانتی تا 5 سانتی
هر متر مربع
60000 هزار تومان
ابعاد 5 سانتی تا 10 سانتی
هر متر مربع
50000 هزار تومان
10 سانتی به بالا
هر متر مربع
نصب چهار چوب درب اتاق ها و سرویس ها و ورودی- مرداد ماه 98
از ۲۲ هزارتومان تا ۲۸هزارتومان
نصب چهار چوب درب با پر کردن با ملات سیمان
هر عدد
اجرت اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی و آهنی - مرداد ماه 98
۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان
ساخت(تیرچه بلوک) و اجرای سقف با(تیرچه بلوک
کیلویی
۵۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰هزارتومان
اجرای اسکلت بتنی
هر متر مربع
۳۶۰۰۰ تومان
اجرای سقف (تیرچه کرومیت)
هر متر مربع
۳۵۰۰۰۰ تومان
اجرای سقف (کامپوزیت)
هر متر مربع
۳۰۰۰۰ تومان
اجرای سقف (عرشه فولادی)
هر متر مربع
۹۰۰ تومان
شناژبندی فنداسیون رادیه
هر کیلوگرم
۷۵۰تومان
شناژبندی فنداسیون نواری
هر کیلوگرم
۵۵۰۰۰ تومان.
قالب بندی فنداسیون
هرمترمربع
۲۵۰۰۰ تومان.
بتن ریزی فنداسیون بتن آماده با پمپ
هر متر مکعب
۴۵۰۰۰۰
صفحه گذاری بدون هواگیر ورگراژ.
هزار تومان
۶۵۰۰۰
صفحه گذاری با هوا گیری و رگراژ
هزار تومان
۳۸۰۰۰
اجرای سقف تیرچه بلوک اسکلت آهن تک تیرچه
هزار تومان
۴۳۰۰۰
تیرچه دوبل
هزار تومان
۴۲۰۰۰
تک تیرچه سقف های که قناس است
هزار تومان
۲۷۰۰۰ تومان
قالب دور اسکلت
هرمتر طول
۸۵۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی دراسکلت آهن دیوار یک طرفه
هرمتر مربع
۱۱۰۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی دراسکلت آهن دیوار دو طرفه
هرمتر مربع
۳۸۰۰۰ تومان
اجرای سقف کامپوزیت در ارتفاع معمولی
هرمتر مربع
۵۵۰۰۰هزار تومان
اجرای اسکلت بتنی تا شش طبقه
هرمتر مربعی
۸۵۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی در اسکلت بتن
دیوار یک طرفه
۱۲۰۰۰۰ تومان
اجرای دیوار برشی در اسکلت بتن
دیوار دو طرفه
۱۳۵۰۰۰ تومان
اجرای هرمتر مربع سقف های کوبیاکس بدون دیوار برشی
هرمتر مربعی
۸۵۰۰۰ تومان.
اجرای سقف های رودیوار با شناژبندی
هرمترمربع
۹۵۰۰۰ تومان
اجرای سقف های رو دیوار نعل درگاه
هرمترطول
۱۲۰۰۰ تومان
اجرای بتن مگر بابتن آماده
هرمترمربع
۴۷۰۰۰ تومان.
اجرای بتن مگر بابتن دستی
هرمترمربع
اجرت دیوار کشی ساختمان مسکونی -مرداد ماه 98
۲۵۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۳۲۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری ( ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
۴۵۰۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۳۵ سانتی)
هر متر مربع
۱۸۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با آجر سفالی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۲۵۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
۳۰۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
۲۰۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با لیکا(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۲۵۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با لیکا(تیغه ۱۵ سانتی):
هر متر مربع
۲۸۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با لیکا(تیغه ۲۰ سانتی):
هر متر مربع
۹۰۰۰۰ هزار تومان تا ۱۲۰۰۰۰هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با بند کشی
هر متر مربع
اجرت دیوار کشی ساختمان ویلایی - مرداد ماه 98
۹۵۰۰۰ تومان
دیوار سنگی بدون نما لاشه چینی عرض دیوار ۵۰ سانت ارتفاع تا ۳ متر
هر متر مربع
۱۴۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی حکمی باردار مالن بند تو خالی عرض دیوار ۵۰ سانت ارتفاع تا ۳ متر با بندکشی
هر متر مربع
۲۱۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی مالن بند تو خالی لوزی عرض دیوار ۵۰سانت ارتفاع تا ۳متر با بند کشی
هر متر مربع
۱۴۵۰۰۰ تومان
دیوار سنگی ورقه‌ای مالن چکشی عرض دیوار۴۰ سانت ارتفاع تا۳ متر با بند کشی
هر متر مربع
۱۴۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی ورقه‌ای مالن برش با دستگاه عرض دیوار ۴۰ سانت تا ارتفاع ۳متر بنا به طرح با بند کشی
هر متر مربع
۶۵۰۰۰تومان
دیوار سنگی خشکه چینی
هر متر مربع
۱۴۵۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰۰ تومان
دیوار سنگی سنگ قلوه بنا به اندازه سنگ با بند کشی
هر متر مربع
۲۵۰۰۰ تا ۳۸۰۰۰ تومان
درپوش سر دیوار
متر طول
اجرت سنگ فرش کف ورقه ای -مرداد ماه 98
هر متر مربع ۳۸۰۰۰ تومان
سنگ فرش ورقه ای
هر متر مربع
۳۵۰۰۰ تومان
سنگ فرش ورقه ای چکشی ساده
هر متر مربع
۹۵۰۰۰ تا ۱۵۵۰۰۰ تومان
سنگ فرش ورقه ای برش با دستگاه
هر متر مربع
۳۸۰۰۰ تومان
سنگ فرش رود خانه ای
هر متر مربع
دستمزد سنگ کاری تراورتن و گرانیت... -مرداد ماه 98
۲۵۰۰۰ تومان
کف پارکینگ یا کف واحد یا پاگرد راه پله
هر متر مربع
۵۸۰۰۰ تومان
بدنه واحد
هر متر مربع
۸۵۰۰۰ تومان
بدنه پاسیو
هر متر مربع
۹۵۰۰۰ تومان
بدنه راه پله:
هر متر مربع
۲۵۰۰۰ تومان
نصب سنگ پله با زیر پله به طول یک متر و بیست سانت
هر عدد
۹۵۰۰۰ تا ۲۸۰۰۰۰ تومان
نمای کلاسیک یا رومی بنا به طرح
هر متر مربع
۸۵۰۰۰ تومان
نمای ساده:
هر متر مربع
دستمزد سیمانکاری -مرداد ماه 98
۲۵۰۰۰ تومان
سیمانکاری:سیمان سیاه:
هر متر مربع
۱۳۰۰۰ تومان
سیمانکاری:سیمان سفید
: هر متر مربع
۹۰۰۰ تومان
سیمانکاری:سیمان تگری:
هر متر مربع
۹۰۰۰۰ هزار تومان به بالا
سیمانکاری شسته
هر متر مربع
۴۵۰۰۰ تومان
سیمانکاری زیر کار با مصالح
هر متر مربع
۲۵۰۰۰ تومان
رویه یا سفید کاری با مصالح
هر متر مربع
۲۰۰۰ تومان
رویه با سیمان سیاه
هر متر مربع
هزینه قیر گونی و ایزوگام - مرداد 98
۲۲۰۰۰ تومان
ایزوگام تک لا
هر متر مربع
۳۶۰۰۰ تومان
ایزوگام دو لا
هر متر مربع
4۰۰۰تومان
نصب ایزوگام
هر متر مربع
200000 هزار تومان
لکه گیری
روزی
آجر نمابا اجر نسوز و…. - مرداد ماه 98
از ۷۵۰۰۰ تومان تا ۱۲۰۰۰۰ تومان
آجر نما ساختمان و حیاط
هر متر مربع
۷۰۰۰۰ هزار تومان
هره
متر طول
از ۴۵۰۰۰ هزار تومان
آجر نما داخل ساختمان چسبی
هر متر مربع
اجرت نصب موزائیک - مرداد ماه 98
۳۰۰۰۰ هزار تومان
موزائیک کاری ساده:
هر متر مربع
۳۵۰۰۰هزار تومان
موزائیک کاری لوزی:
هر متر مربع
۳۰۰۰هزار تومان
واش بتن
هر متر مربع
۲۵۰۰۰ هزار تومان
نصب قرنیزدوغابی
هر متر طول
۱۸۰۰۰ هزار تومان
نصب قرنیز چسبی
هر متر طول
اجرت رابیتس کاری - مرداد ماه 98
از ۲۰۰۰۰ تومان تا ۲۸۰۰۰ تومان
رابیتس کاری سقف و دیوار
هر متر مربع
۲۲۰۰۰ تومان
رابیتس کاری نور مخفی
هر متر طول
اجرت حفر چاه فاضلاب و عمیق -مرداد ماه 98
۲۰۰۰۰۰تومان
کندن چاه تا ۵۰ متر
هر متر
۳۵۰۰۰۰ هزار تومان.
بیشتر از ۵۰ متر
هر متر
۶۰۰۰۰۰ هزار تومان
کندن چاه در آب
هر متر
۴۸۰ هزار تومان
کندن قنات
هر متر
اجرت جدول کشی- مرداد ماه 98
2۵۰۰۰ هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 50 با زیرسازی و بتن
هر متر طول
20000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 30 با زیرسازی و بتن
هر متر طول
 
 
طراحی محوطه و فضای سبز
طراحی محوطه و فضای سبز
هزینه طراحی و اجرا محوطه و فضای سبز

طراحی هر متر مربع محوطه و فضای سبز  از ۳۷۰۰ تومان تا۸۰۰۰  تومان

کاشت چمن و….. هر متر مربع از ۲۸۰۰۰ هزار تومان تا ۴۵۰۰۰هزارتومان

ادامه مطلب………..

انجام کلیه خدمات ساختمانی شامل اپارتمان, محوطه‌سازی، ویلا سازی طبق آخرین متد و نقشه های روز دنیا همراه با طراحی سازه و معماری برای ویلا و ساختمان های خاص
همچنین کلیه خدمات بازسازی ,شامل بازسازی وتعمیرات جزیی و کلی،کارهای خرده کاری تخریب و نوسازی ، رفع نم ، نقاشی مقاوم سازی ,لوله کشی , کاشی کاری و…..با نظارت دقیق و اکیپ حرفه ای
کلیه خدمات به صورت مدیریت پیمان و یا قرارداد مقطوع قابل اجرا می باشد،
با خدمات و ضمانت چند ساله
شما عزیزان می‌توانید همین حالا با ماتماس بگیرید تا در سریعترین زمان ممکن کلیه خدمات  بازدید و برآورد هزینه  به صورت( کاملا رایگان )ارائه دهیم.
هدف ما جلب رضایت شما ست.
تعرفه های ساختمان به دلیل نوسان قیمت ها در فصل ها و سالهای مختلف نا مشخص بوده و همواره دست خوش تغییرات عمده ای بوده است.
شما عزیزان می توانید برای محاسبه دقیق تر تعرفه ساخت ساختمان خود با شماره تلفن مندرج در سایت یا تلگرام تماس حاصل نمایید.

((بازدیداز تهران و حومه رایگان) )

پاسخ‌گویی ۸ صبح الی ۲۱ شب

کلیه خدمات ساختمانی

لیست دستمزد تمام خدمات ساختمانی

درخواست سفارش خدمات ساختمانی

هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در سال ۹۸

زمانبندی و هزینه ساخت پروژه مسکونی شش طبقه در سال ۹۸

اشتراک گذاری این برگه