آموزش مجموعه خدمات ساختمانی

یکی از نیازهای مهم محققین و اوستا کاران (یا آنهایی که به حرفه های زیر علاقه مند هستند) حوزه آموزش کارهای ساختمانی است. آموزش های زیر هرچند بصورت پراکنده در منابع و کتب مختلف وجود دارند اما در اینجا سعی می شود همگی در یک مجموعه کامل آورده شود. از این رو آموزش های خدمات ساختمانی تقدیم شما می شوند:

۱- آموزش بنایی

۱-۱- آموزش دیوارکشی

۲-۱- آموزش سیمان کاری

۲- آموزش فونداسیون

۳- آموزش جوشکاری و آهنگری

۴- آموزش موزاییک کاری

۵- آموزش رابیتس بندی

۶- آموزش کانال سازی و کانال کشی

۱-۷- آموزش گچ کاری (۱)

۲-۷- آموزش گچ کاری (۲)

۸- آموزش رنگ کاری و نقاشی

۹- آموزش برق کاری

۱۰- آموزش سرامیک کاری و کاشی کاری

۱۱- آموزش نما

۱۲- آموزش میکروسمنت

۱۳- آموزش دیوار چینی با لیکا

۱۴- آموزش سنگ کاری مالن

۱۵- آموزش سنگ کاری تراورتن

۱۶- آموزش اجرا و نصب تری دی پنل (۳D Panel)

۱۷- آموزش رنگ کاری نرده و پنجره

۱۸- آموزش نصب شیشه

۱۹- اجرای بتن کف

۲۰- آموزش فنس کاری

۲۱- آموزش لوله کشی

۲۲- آموزش شیر توکار و مخلوط

۲۲- آموزش کنترل پروژه

اشتراک گذاری این برگه